VOP 025 Nový Jičín, s.p.  Historie podniku se datuje od roku 1946 kdy byl založen jako opravna vojenské trofejní techniky z 2. světové války. Pod obchodním jménem Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, státní podnik byl zapsán v roce 1989. Podnik je znám jako prvotřídní specialista na opravy a modernizaci tanků a významný dodavatel pro Armádu České republiky. Z jeho výrobního portfolia jmenujme alespoň modernizované tanky T-72M4 CZ a připravované obrněné transportéry PANDUR II 8×8. Před šestnácti lety rozšířila firma svoji opravárenskou činnost i na nákladní automobily a úspěšně rozvinula kooperační strojírenskou výrobu pro zahraniční trhy. V důsledku připojení Vojenského opravárenského podniku 012 v Bludovicích provádí podnik již čtyři roky také opravy a revize dělostřeleckých systémů a pěchotních zbraní. Od roku 2001 vlastní podnik certifikovaný sytém řízení jakosti ISO 9001 a certifikát na vyšší nároky na svařování. Podnik má rovněž osvědčení na provádění opravárenské činnosti výrobků TATRA, certifikované středisko na opravy automobilů TATRA T-810 a osvědčení o shodě systému jakosti s požadavky AQAP 2110. Naplněním požadavků a certifikací systémů managementů kvality podnik splňuje požadavky trhu EU a požadavky NATO pro realizaci projektů speciální výroby nejen pro Armádu ČR, ale i v mezinárodním měřítku. V průběhu své historie podnik dokázal, že je schopen opravovat, modernizovat a vyrábět novou vojenskou techniku s využitím nejnovějších poznatků světového vývoje a trendů v technologii výroby. Strategickým cílem podniku je nadále být spolehlivým dodavatelem Armádě ČR v oblasti oprav, modernizací a vývoje vojenské techniky.