V rámci obnovy Dolní oblasti se  regeneruje i takzvaná VI. energetická ústředna, a to v interaktivní muzeum, výukový prostor a speciální laboratoře, v nichž by měla částečně probíhat i výuka studentů v technických oborech. Zachycen stav k 15.prosinci 2011.


« z 2 »