Větrací těžní věž, sloužící k větrání bývalé šachty Ignát, která byla vyhloubena v r. 1890. Malá příhradová těžní věž s kruhovým obezděním, jámová budova tvořena prakticky jen krytou chodbou (vstupem k zařízení větrací jámy) v režném červeném zdivu. Ventilátorovna a strojovna těžního stroje: oba objekty jsou jednopodlažní v režném červeném zdivu, členěné ocelovými průmyslovými okny a plastickými cihelnými prvky, kryté stanovou a sedlovou střechou. Po ukončení provozu větrací jámy (v roce 1992) využíváno jako sklad a drobná kovovýroba. Všechny 3 objekty prohlášeny dne 10. 8. 1993 nemovitými kulturními památkami.