15.12.2009 proběhlo v areálu NKP Dolu Hlubina ukončení jedinečné akce – stěhování těžního stroje a turbokompresoru z areálu Pokrok – bývalý důl Habsburg (Fučík 1) v Petřvaldě u Karviné do areálu Národní kulturní památky (dále NKP) Důl Hlubina v Ostravě. Pro dokreslení náročnosti celá akce stěhování trvala od února do prosince 2009 a náklady spojené s přemisťováním uvedených památkově chráněných strojů přesáhly 10 miliónů Kč..  Vlastní těžní stroj Výrobce: OBERHŰTTEN, WERK DONNERSMARCKHŰTTE HINDENBURG OS  Rok výroby: 1941 El. motor těžního stroje: Výrobce: BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM Rok výroby: asi 1941 Výrobní číslo: M 49 989 Měnič motoru těžního stroje: Motor: Výrobce: BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM Rok výroby: asi 1942 Výrobní číslo: M 55 097 Generátor: Výrobce: BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM Rok výroby: asi 1942 Výrobní číslo: M 50 538 Turbokompresor s pohonem Parní turbína (hnací stroj): Výrobce: První brněnská strojírna Brno  Rok výroby: 1948 Výrobní číslo: 2011 Výkon: 3,345 MW  Otáčky: 4 630 r.p.m. Turbokompresor (hnaný stroj): Výrobce: První brněnská strojírna Brno  Rok výroby: 1948 Výrobní číslo: 1001 typ: TK 9011 Výstupní tlak: 8 atm Výkon: 36 000m3.hod-1  Otáčky: 4 630 r.p.m. Zdroj: Ing. Libor Jalůvka