Historie Slezské Ostravy je opravdu dlouhá. Slezská Ostrava vznikla již ve 12. století. Je tudíž nejstarší částí Ostravy. První písemná zmínka pochází z roku 1229, konkrétně pak z listiny papeže Řehoře IX. Původně byla nazývána jen Ostrava, od 15. století pak Polská Ostrava. Roku 1919 nabyla dnešního názvu – Slezská Ostrava. V katastru Slezské Ostravy bylo v roce 1763 objeveno v údolí Burňa černé uhlí s jehož těžbou se začalo následně v roce 1787. K obrovskému rozmachu těžby došlo následně v souvislosti se založením vítkovických železáren. V následujícím období vznikaly v tomto katastru další desítky nových dolů a od poloviny 19. stol pak i řada hornických kolonií (Zwierzina, Kamenec, Františkov, Jaklovec, Na Vilémce, Salmovec…), v nichž v roce 1880 žilo celých 80 procent obyvatel Slezské Ostravy. Usnesením vlády z roku 1920 byla Slezská Ostrava povýšena na město a stala se postupem času největším hornickým městem v ČSR. V roce 1941 pak došlo ke spojení s Moravskou Ostravou.


« z 2 »