SE-MI Technology,a.s. je zkušeným výrobcem důlního zařízení, navazuje na tradice Závodů automatizace a mechanizace s.p., tradičního výrobce zařízení pro svislou a vodorovnou dopravu a elektrozařízení nejen pro nevýbušná prostředí, ale i ostatní odvětví průmyslu, který působí na trhu od roku 1996. Naším hlavním výrobním programem jsou zařízení pro kontinuální dopravu hmot, zejména pásové a hřeblové dopravníky včetně příslušenství a ND. Úspěch v tomto oboru je založen na dlouholetých znalostech problematiky pásové dopravy a zkušenostech s tímto zařízením v praxi, v reálných podmínkách provozu.


« z 2 »