Svinov (něm. Schönbrunn) je bývalé město, od 20. května 1957 městská čtvrť města Ostravy, od 24. listopadu 1990 městský obvod statutárního města Ostravy. Rozkládá se na levém břehu řeky Odry ve slezské části Ostravy. Svinov je rovněž katastrální území.


« z 3 »