Historie poruby se datuje někam ke konci 14. století. Samotný název Poruba souvisí s kácením – rubáním stromů a vznikem porubů. Až do roku 1951 byla Poruba převážně zemědělskou obcí. Rok 1951 byl pak předělem v její historii – toto místo bylo vybráno pro výhodnou polohu mimo oblast poddolování jako místo pro vznik budoucího velkoměsta. Nová Poruba se v průběhu třiceti let stala z původní zemědělské obce novým moderním městem pro téměř osmdesát tisíc obyvatel. Člení se do osmi postupně budovaných stavebních obvodů, jejichž architektura i celkové urbanistické řešení jsou odrazem doby, ve které vznikaly. Centrum Poruby tvoří široká Hlavní třída s prostornými náměstími a zelenými plochami.


« z 5 »