Na přelomu 13. a 14. století vzniká vesnice, která nese název typický pro období kolonizace, tedy Lhota. V první písemné zmínce z této doby se o ní pak mluví jako o Čertově Lhotě (podle jména majitele obce). Rozhodující vliv na rozvoj této obce mělo dolování uhlí a to na konci 19. stol. V letech 1890 – 1896 byla na dně zrušeného Nového rybníka vyhloubena těžní a větrná jáma Ignát, jež patřila jedinému českému důlnímu podnikateli na Ostravsku, Vladimíru Vondráčkovi. První uhlí se vytěžilo roku 1894 a o rok později zde byl vyroben první koks. Na přelomu století byly založeny i další průmyslové závody, jako byly rafinerie lihu společnosti Girandeli & Stern, slévárna a strojírna J. Jeremiáše a spol., parní cihelna firmy Sedlák a Halonský. V období tzv. první republiky se Mariánské Hory dále rozrůstaly o kolonii U Kostela, na přelomu 20. a 30 .let vznikla vilová čtvrť Zátiší. Koncem 60. let pak vyrostla mariánskohorská část sídliště Fifejdy. Také se rozšiřuje zástavba Mariánského náměstí s úsekem ulice 28. října (telekomunikační ústředna ) a další stavby. Ovšem zároveň dochází k devastaci severozápadního sektoru, kde se nacházela původní vesnice, a vznikala tu průmyslová a skladová zóna. V 90. letech 20. století byla zničena i Dolní kolonie a vyrostl zde supermarket.


« z 2 »