Mezi kulturní a chráněné památky patří i Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Ucelený komplex obytných domů pro dělníky z Vítkovických železáren, jejíchž název souvisí se stým výročím založení Vítkovických železáren, které připadlo na rok 1828.Jde v podstatě o sídliště na tehdejší dobu pojaté v urbanistické kompozici jednopatrových domů s 605 byty, vnitřními dvory a ulicemi a se samostatnou sítí služeb a obchodů.Projektantem sídliště byl Jindřich Freiwald. Uzavřený komplex protíná hlavní třída kolmá na hlavní komunikaci-ulici Závodní, ze které se do kolonie vstupuje průjezdem dvoupatrovém bloku.


« z 2 »