Moderní budova auly je součástí univerzitního kampusu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě. Patří mezi tradiční místa prokonání mezinárodních konferencí, slavnostních shromáždění, promocí a kulturních programů. Vysuté chodby objekt propojují s univerzitní knihovnou a dalšími budovami technické univerzity. Aula uzavírá akademické náměstí s amfiteátrem.


« z 2 »