Koksovna Svoboda byla založena v roce 1908 pod jménem František. Později byla několikrát přejmenována (Generál Svoboda, Vítězný únor, Svoboda). Po složitém vývoji se roku 1952 stala součástí Ostravsko karvinských koksoven, s nimiž sdílela všechny další proměny.Koksovna Svoboda má dnes tři koksárenské baterie (č. 7, 8 a 9) – celkový počet komor je 154 (50 + 54 + 50). Kapacita komor je přibližně 16 tun koksu, výrobní cyklus trvá přibližně 32 až 34 hodin. Současně byla v roce 2010 dokončena výstavba koksárenské baterie č. 10 (56 komor). Koksovna je svým pěchovaným provozem zaměřena především na výrobu slévárenských koksů. Pro všechny druhy slévárenského koksu je zde užíváno ostřidlo vlastní produkce. Roční produkce koksovny Svoboda je v současnosti přibližně 550 – 580 tis. tun koksu.Také v roce 2010 pokračuje postupná oprava zdiva 8. koksárenské baterie. Oprava by měla být ukončena v roce 2011.


« z 3 »