6. prosince 2011 jsem byl zmapovat současný stav trojhalí Karolina. 


« z 2 »