Historie dolu Barbora, lépe řečeno původním názvem Austria Jubilaeum Schacht, se započíná už rokem 1898, kdy si arcivévoda Albrecht chtěl sobě a celé své císařské rodině přilepšit. Zem však nevydala uhlí zadarmo. Již od počátků hloubení byla těžba ve znamení boje s Přírodou, mýtickým zápasem s bohyní Gaiou. Neustálé průvaly důlních vod znemožňovaly další práce a možná i proto (hlavní příčinou byla ovšem změna majitele a rozpad Rakouska-Uherska) byl důl roku 1920 přejmenován podle patronky všech horníků na důl Barbora. Nový název pravděpodobně prospěl a během několika let se důl stává nejmechanizovanějším v celém Ostravsko-Karvinském regionu. Postupem času je Barbora sloučena a dodnes známa jako závod-1 dolu Darkov.V současnosti je funkční pouze vtažná jáma č.2. Výdušná jáma č.1 a přilehlé budovy byly vyhlášeny kulturní památkou.Autor: Viktor Mácha – Více také na www.viktormacha.com