Metalurgický komplex s uzavřeným hutním cyklem zahrnujícím koksárenské baterie, vysoké pece, ocelárenské pece, válcovny, rourovny, strojírenský závod a energetiku… Vznik v roce 1951 jako Nová huť Klementa Gottwalda. Momentálně největší podnik svého druhu v ČR.


« z 2 »