Přepsáno  z Ostravského týdeníku

 

 V Přívoze 17. října 1900 v noci strojvedoucí Rudolf Foltynovský, když se vrátil domů ze služby, našel svou mladou ženu v tratolišti krve na podlaze jako chladnou mrtvolu. Byla nepochybně uškrcena, poněvadž neměla zevního poranění a jen z úst a nosu jí tekla krev. Z bytu bylo ukradeno 5 bankovek 10ti zlatkových, dva zlaté prsteny a stříbrné hodinky s řetízkem. Tak bylo nepochybno, že byla spáchána loupežná vražda. Policie, jíž případ hned oznámen, dala se do hledání a podařilo se jí, téhož dne dopadnouti vraha. Je to propuštěný 18ti letý učeň na  strojvedoucího, Rudolf Waga, rodilý v Krakově. Tam po spáchané vraždě také odjel. Na stopu jeho uvedl hledající četnictvo a policii krví potřísněný svrchník, který si dal schovati v jedné komediantské budce. Policejní správce Bořucký a četnický strážmistr Kahánek jeli za ním, dopadli ho a přivedli k okresnímu soudu v Ostravě.

Při výslechu se vrah úplně přiznal ku hroznému činu svému, ale nejevil téměř žádné lítosti, vykládaje čin svůj jako zcela nevinnou episodku. Akta spisu obžalovacího již zaslány byly krajskému soudu do Nového Jičína. Fotografie vraha byla ve výkladním okně přívozského fotografa na náměstí vystavena, kdež zástupy lidu se hromadily. Na přání jistých kruhů podobizna vrahova z okna byla odstraněna. Waga již před vraždou nepředl dobré nitky — vychází totiž nyní najevo, že on to byl, který před krátkou dobou na hrušovském peróně vylákal od nádražního kolo, na kterém ujel, kdežto vrátný musil skutečnému majiteli kolo zaplatiti. Jak vidno, jest Waga zlosyn prohnaný.

V pondělí 10. prosince 1900 konalo se při porotním soudě v Novém Jičíně přelíčení s loupežným vrahem (narozeným dne 4. srpna 1882 v Krakově) pro zločin vraždy a loupeže, které dopustil se na mladistvé choti strojvedoucího p. Foltynovského v Přívoze. Otázky předložené porotcům zodpovězeny takto:

1. otázka znějící na loupežnou vraždu 12 hlasy ano

2. otázka znějící na krádež 4 hlasy ano, 8 hlasy ne

3. otázka znějící na podvod 11 hlasy ano, 1 hlasem ne.

Následkem tohoto výroku odsouzen byl Rudolf Waga od porotního soudu k 18ti letému žaláři s jedním postem měsíčně a ve výročí vraždy vždy na jeden den do tmavé komůrky s postem. K smrti nemohl býti Waga odsouzen, poněvadž není doposud plnoletý.

Vrah při přelíčení se doznal a vyprávěl všecky podrobnosti svého skutku. Vraždu spáchal záhy z večera. Protože paní Foltynovská byla mladá, silná žena a při přímém útoku byla by útočníka zmohla, vymyslil si Waga úskok. Vstoupiv do pokoje a zvolal, že hoří. Když mladá žena se přitočila k oknu, vrah vrhl se na ni zezadu, sevřel jí oběma rukama hrdlo a držel ji tak dlouho, až přestala dýchat. Pak pobral peníze a cenné věci a odešel spát. Ráno z Ostravy zmizel, byl však ještě téhož dne dopaden. Po vynesení rozsudku zůstal úplně klidný a prohlásil, že trest nastupuje ihned.

mord

P.S.

Všimněte si, prosím, s jakou rychlostí  soud vraždu tehdy projednal.

Obrázek nakreslil Petr J. bydlící v Paskově. To je ten pán, který ilustroval mou publikaci Z hlubin ostravska (kmotrem byl Jarek Nohavica)  a ta je k mání ve všech pobočkách Ostravského informačního střediska.

 

Jiří Jezerský