V prvním patře nádražní budovy Ostrava střed, se nachází Železniční muzeum moravskoslezské www.zmms.cz. Ostravaci .cz  doporučují ho navštívit. Zapomeňte na vánoční shon  a pokochejte se  výstavou o vláčcích  na Ostravsku. Nám, kteří jsme si doma na koberci pouštěli TT mašinky, určitě srdce zaplesá.

Jiří Jezerský

 

zm

 

Zde je stručný průvodce výstavou:

 

 

 

Vážení návštěvníci,

 

před Vámi se otevírá výstava „Historie že­leznice na Báňské dráze a Historie železničních vleček OKR“. Než se však dostaneme k těmto tématům, je vhodné si připomenout i vznik první parostrojní železnice na našem území. Ta začala postupně vznikat po udělení privilegia ke stavbě dráhy, předložené nejvyšším kancléřem hrabě tem Mitrovským, které podepsal císař Ferdinand I. 4. března 1836. Jednalo se o stavbu železné dráhy z Vídně k solným dolům u Bochnie. Tato trať s odbočkami do Brna, Olomouce, Opavy a Bielska dosáhla 1. května 1847 i Ostravska, kde v té době již byly v provozu železárny ve Vítkovicích, založené v roce 1828 a do provozu byla dána prv­ní pudlovna, spolu s postupně otevíranými i prv­ními doly. Doprava surovin a materiálu k hutím a vý­robků a uhlí k železnici však byla velmi náročná a vykonávána jen koňskými povozy. To vedlo ve­dení Vítkovic k žádosti o výstavbu koňské dráhy z železáren a jámy Karolína do Přívozu, kde by tím byla zajištěna snazší a levnější doprava. Tato dráha byla dána do užívání v roce 1856 a v roce 1858 byl na ní zaveden lokomotivní provoz. To už o stavbě vlastní uhelné dráhy z Přívo­zu ke svým dolům i šachtám jiných vlastníků začalo uvažovat i ředitelství Severní dráhy císaře Ferdinanda, a v roce 1861 větší část vítkovické dráhy odkoupilo. Byl tak položen první základ k výstavbě Báňské dráhy z uhelného nádraží v Přívoze do Michálkovic. Tato byla dána do provozu v lednu roku 1863 . V roce 1870 byla zprovozněna i druhá část z Doubravy do Michálkovic a tím došlo k propo­jení většiny dolů Ostravského a Karvinského re­víru. Naše výstava se vám bude snažit přiblížit počátky její výstavby a provozu až do roku 1952. V průběhu výstavy, která je připravena v histo­rických prostorách stanice Ostrava-střed, může­ te vidět archivní dokumenty z počátku vzniku Severní dráhy císaře Ferdinanda i Báňské dráhy, seznámit se z jejich historií a prohlédnout si vy­stavené uniformy, předměty, předpisy i původní plánky stanic a kolejišť, které s touto dráhou a doly v Ostravsko-karvinské oblasti souvisejí. Není zapomenuto ani na malé návštěvníky, pro které je připravena výstavka železničních modelů různých velikostí v poslední části výstavních prostor. Budeme rádi, když vás tato výstava zaujme a umožní vám trochu nahlédnout do částí historie průmyslového Ostravska, které od té do­by doznalo mnoha změn…

 

 

 

 

Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava 
                                           OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA     09:00 – 16:00
ČTVRTEK      12:00 – 16:00
SOBOTA      09:00 – 16:00
NEDĚLE      09:00 – 13:00
V pondělky, úterky, pátky a o státních svátcích je muzeum uzavřeno.
                                          VSTUPNÉ
Dospělí          60 Kč
Dospělí (jen modelová železnice)          40 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 a více dětí)                  140 Kč
Rodinné vstupné (jen modelová železnice)
(2 dospělí + 1 a více děti)                            100 Kč
Studenti           40 Kč
Důchodci           40 Kč
Děti (6 – 10 let)           20 Kč
Děti (10 – 15 let)           40 Kč
Držitelé vybraných průkazů (ZTP, ZTT/P – doprovod zdarma)           40 Kč
Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s., Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava 
OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA     09:00 – 16:00
ČTVRTEK      12:00 – 16:00
SOBOTA      09:00 – 16:00
NEDĚLE      09:00 – 13:00
V pondělky, úterky, pátky a o státních svátcích je muzeum uzavřeno.
                                         
VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč
Dospělí (jen modelová železnice) 40 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 1 a více dětí)         140 Kč
Rodinné vstupné (jen modelová železnice)
(2 dospělí + 1 a více děti)         100 Kč
Studenti 40 Kč
Důchodci 40 Kč
Děti (6 – 10 let) 20 Kč
Děti (10 – 15 let) 40 Kč
Držitelé vybraných průkazů (ZTP, ZTT/P – doprovod zdarma) 40 Kč