Milá sestro,

 jistě si vzpomeneš, jak jsem Ti psal o Šukajdovi, který v hospodě u Havránka  mívá  slovní politické průjmy,  když přítomné přesvědčuje o své   genialitě. Náhodou jsem tam jednou byl  a to nás vespolek  zmrazila jeho stará,  která si do výčepu přišla k němu pro  peníze,  než je propije,  aby mohla dát  děckám najíst.  Vzpomínáš? Asi ano.

 

DOPIS BRATRA MARYČKY MAGDONOVÉ o Šukajdovi

 

Tak si představ, že ten Šukajda  je placmistrem na jámě Šalamoucké.

Placmistr je na šachtě zodpovědný za to, že denní těžba uhlí přejde na place přes separát, kde se od uhla odděluje kámen a to dělají ženské. Kromě toho má na starost  správu mimošachetních budov. A tam zase vládne ženám. Záleží jen a jen na něm, kterou při cechování pošle třídit kámen a kterou pošle uklízet kolonku.

Jak  mohl dostat tu práci  nevím, protože je to úchyl, co se před babama předvádí jako všemocný despota.  Předevčírem  stloukl dělnici Aničku Konvičkovou z Hulvák, která nechtěla po ukončení směny umýt v kolonii  kasárna.  Domovník Bažant  požaloval Šukajdovi, že se Aničce nechtělo odpoledne vysmejčit hadrem dlaždice, protože říkala, že  to dělala dopoledne a mezitím tam nikdo neudělal po chodbě ani krok. Šukajda tam tedy osobně přišel a nařídil děvčatům, aby umyly zápisnu a začal jim vyhrožovat,  když  prý nestihají,  ať to umyjou po směně a že když to neudělají, tak jim vydá pracovní knížky, kde jim napíše, že jsou neschopné. To už by ty holky nikdo nezaměstnal.  Odešel, ale za chvíli se vrátil  a vyzuřil se  na  Aničce slovy: že ji zastřelí až zdechne. Dívka však k němu neohroženě přistoupila a řekla: „můžete pane“. To ho rozlítilo natolik, že uhodil Aničku pěstí do zad, ona padla na dvéře a on, chachar,  ji praštil ještě jednou.  Padla na zem, kamarádky ji zavedly  k našemu panu doktorovi Mayovi, který ji ošetřil a vypsal  neschopenku.  Takže vše, co Ti píši, mám z první ruky.

O Šukajdovi se povídá, že po té nedávné frašce v hospodě  u Havránka na svou ženu vytáhl revolver a prý dokonce na ni dvě rány vystřelil, ale nestrefil se a tak zaútočil nožem. Ona před ním utekla i s dětma k mamince. Nechala mu byt, kde si  teď vodí děvčata z placu, aby  mu vařily.  Annu Konvičkovou prý také přemlouval, ale ta  odmítla. A všichni si myslí, že to je důsledek. Nedáš – dostaneš.

A tak my tu žijeme.

Z Mariánských Hor

Tvůj bratr Josef, tesař na šachtě Ignát.

Srpen 1903

SALAMOUNA

P.S.

Šalamounská kolonie ležela na křižovatce císařské silnice (dnes 28.října) s ulicí Vítkovickou k jámě Hlubina v bezprostřední blízkosti šachty Šalamoun. Byla v letech 1890–1930 největší a nejlidnatější kolonií na území Moravské Ostravy. Kolonie stála mezi nynějšími ulicemi Zelená, Jízdárenská, Šalamounova a Vítkovická. Do roku 1869 bylo na „Šalamouně“ postaveno 30 domů, následně do r. 1873 dalších 26 domů. Ve stejném roce byla v cechovně jámy zřízena závodní jednotřídka. Výstavba pokračovala i v letech 1889–1902, kdy vzniklo pět kasáren, ve kterých se mohlo ubytovat 270 dělníků. Roku 1906 bylo postaveno 15 a v letech 1921–1923 dalších 24 jednopodlažních domů. V roce 1906 byla v kolonii otevřena mateřská škola. Roku 1910 byla mezi Šalamounskou a Hlubinskou kolonií zřízena pětitřídní obecná škola…….