Pan doktor May, závodní lékař na Ignácu, mne pozval na  schůzi  mariánsko-horského Sokola. Posadil mne do druhé řady, přede mnou seděla jeho krásná žena Božena a moc voněla, abych si poslechl, co je ve světě nového.

 

gg

Náš doktor se totiž minulý týden vrátil ze sokolského sněmu z Prahy a měl místním Sokolům hodně co vyprávět, hlavně o tom, co se dozvěděl, jak probíhala III. olympiáda, která se konala v Americe. V Praze o ní referoval   Jiří Stanislav Guth, klatovský profesor, který byl v Saint Louis  jako člen mezinárodního  výboru pro olympijské hry. To je ten, co na první olympiádě v Athénách dostal za angažovanost od  spartského vévody, korunního prince Konstantina velkou stříbrnou placku, stejnou jakou  tam tenkrát dostávali vítězové.

To, co jsem si stačil zapamatovat Ti  teď sdělím, abyste byli ve Starých Hamrech informováni stejně, jako my tady v Mariánských Horách.

Olympiáda se měla  konat v Chicagu, ale  prý zapracovaly vlivné osoby a řekly, že bude nejlepší, když se uskuteční v rámci světové výstavy, která byla právě v Saint Louis na Missouri s půl milionem obyvatel, z poloviny černochů.  Největší atrakcí světové výstavy byl 9 metrů dlouhý krásně vyleštěný nůž s dokonale vybroušeným ostřím.  Byla neskutečně dlouhá od  července do konce listopadu. Zůčastnilo se jí přes 650 sportovců, ale  málo z Evropy. Třeba z Uher jen čtyři. Z Francie a Anglie  po jednom.  Začátek  byl poznamenán strašlivou bouří, které tam říkají hurikán a ta způsobila velké  škody a za oběť jí padlo i několik lidských životů.

Sportovcům postavili olympijskou vesnici a konal se i úvodní ceremoniál, což předtím nebylo. Novinkou bylo i slavnostní rozdávání zlatých, stříbrných a bronzových medailí. Jednu takovou dostal i americký běžec Fred Lorz, který zvítězil v maratónském běhu.  Později se však přišlo na to, že podváděl a že část tratě ho vezlo auto, ze kterého vystoupil až pár stovek metrů před cílem. Zlato mu vzali. 

Za Ameriku závodil i Anton Heida, do října 1904 rakouský občan, narozený v Čechách.  Gymnasta, který se stal nejúspěšnějším, se ziskem 5-ti zlatých a jedné stříbrné medaile,  atletem na těchto letních hrách.  Povstali jsme a volali „sláva“.

Pan doktor May říkal, že Guthovi se olympijská myšlenka tak líbí, že v Praze přemlouval Sokoly, aby byli v rámci čtyřletého cyklu olympiád více aktivní, ale nepochodil. Oni, že mají své slety, které jsou pro všechny, nejen pro pár vybraných.

 

Tak nevím….

 

Z Mariánských Hor vás zdraví

bratr Josef, tesař ze šachty Ignát

 

10. prosince 1904