V roce 1930 byly o ostravském pivovaru napsány tyto řádky:

 

Moravsko-ostravský pivovar a sladovna akc. Spol.

dříve M.Strassmann

v Moravské Ostravě

 

Tento, již před staletími založený podnik patřil moravsko-ostravskému pravovárečnému měšťanstvu, byl najat v r. 1857 Markusem Strassmannem a zakoupen tímto v roce 1888. Nový majitel podrobil pivovar pronikavé novostavbě a r. 1899 byl podnik přeměněn v akciovou společnost s kapi­tálem K 2,500.000,-

rr

Markus Strassmann byl až k svému úmrtí presidentem správní rady, nyní je presidentem syn zakladatele, komerční rada Adolf Strassmann a druhý syn, Dr. Arnošt Strassmann, ředitelem akciové společnosti.

Pivovar je moderně zařízen, má chladírny systému Linde, jest úplně elektrifikován a pořídil v posledních letech železobetonové kádě, hliníkové a betonové tanky.

V prvním roce nájmu, tudíž v roce 1857, vyráběl Markus Strassmann 3000 věder piva, toho času stoupla produkce na 125.000 hl ročně. Pivovar vyrábí světlé a tmavé výčepní pivo, světlý ležák, kozel, světlé speciální pivo a 20°  „Porter“.dddd

Sladovna, vystavěná v roce 1893, jest rovněž velice mo­derně zařízena a úplně elektrifikována.

Svůj odbyt má pivovar zejména v ostravsko-karvinském kamenouhelném revíru, dále na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Společnost udržuje v mnohých městech republiky sklady piva.

K dopravování piva slouží 14 vlastních vagonů na pivo, 15 nákladních aut a větší počet potahů.

Podnik se vždy vynasnažil, používáním výtečných surovin a moderních zařízení vyráběti nejlepší produkty a těší se tyto největší oblibě. Všichni přátelé dobrého doušku dávají přednost známce ,,Strassmannovo pivo“.

 

Pro ostravaci.cz přepsal a doplnil dobovými fotografiemi v březnu 2012 Jirka Jezerský
www