r1

Tuto básničku jsem slyšel v jedné hospodě a  zapamatoval jsem si ji,

milá sestřičko,

když jsem plnil speciální úkol , který mi dal pan doktor May.  Chce po mně, abych mu zjistil, proč se tady na Ostravsku chodí do hospody.  Píše prý nějakou vědeckou práci, aby potuploval svůj titul a slíbil mi, že mi zaplatí vše, co v těch hospodách, kde se budu vyptávat, utratím.

No, neber to.  Nejdříve jsem se zeptal kamaráda Jacka z Haliče, aby mi řekl, jaký je rozdíl mezi člověkem se zdravým rozumem a člověkem opilcem. Jacek se zamyslel a pak pronesl tuto moudrost: člověk se zdravým rozumem jde z domova do hospody a opilec jde z hospody domů. Moc  z jeho odpovědi nejsem chytrý, ale budiž.

Dozvěděl jsem se  tato zdůvodnění, proč se chodí do hospody:

 1. Poněvadž nevíme, nebudeme-li  v hospodě naposledy.
 2. Poněvadž je lépe dát peníze hostinskému, než lékaři.
 3. Protože žena může doma lépe uklízet, když muž sedí v hospodě.
 4. Protože v hospodě muže si  muž poručit, doma však musí poslouchat.
 5. Poněvadž do hospody nechodí žena s mužem.
 6. Poněvadž obsluhuje vlídná, nehašteřivá sklepnice.
 7. Protože nás lidé tolik nepomlouvají, když zároveň s námi sedí u téhož stolu.
 8. Poněvadž v hostinci se setkáváme s doktorem práv nebo lékařství  a tak od nich si můžeme dát zadarmo poradit.
 9. Poněvadž mohou přijít i věřitelé.
 10. Poněvadž v hospodě si můžeme uhodit do stolu.
 11. Protože v hospodě pivo lépe chutná.
 12. Protože není nad ho­spodu.
 13. Protože naši praotcové chodili a naše děti a vnukové také do hospod chodit budou.

Ani jsem netušil, kolik hospod je v Mariánských Horách.  Moc.  Některé z nich dokonce patří příbuzným našeho pana starosty, pana Adolfa Sýkory. Proto mi kladl na srdce pan doktor May, který je radním v jeho zastupitelstvu, abych to zkoumání dělal potají, aby si pan starosta nemyslel, že ho špicluje. Byl jsem tedy hodně opatrný a dlouho jsem se nikde nezdržel, takže ta útrata byla malá.

 

Jo, abych nezapomněl, v hostinci U Koule, který vypadá  nejluxusněji, jsem získal  ještě jednu básničku, kterou přikládám:

 r2

 

 

Všechny vás na Hamrech zdraví z Mariánských Hor

Bratr tesař Josef z dolu Ignát

30.září 1903