P. T. obyvatelstvuMariánských Hor a okolí

 

Od podepsaného starostenského úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky tímto ve veřejnou známost se uvádí, že odbývati se budou každý čtvrtekod 11:00 do 17:00 hodinpravidelné
Č E R T O V S K É    T R H Y
První trhový den se konati bude ve čtvrtek dne 7. dubna t. r.před budovou radniční na ulici Přemyslovců č. 63.
Oznamujeme toto obyvatelstvu našemu, jakož i obcím okolním aby plodiny a výrobky vlastní v ustanovený tržní den ku prodejipředkládalo, dováželo  a nakupovalo
Starostka MOb MH+HLiana Janáčková

dr