Připojená Fotogalerie

 

        Dne 17.12. 2010 na ranní směně byl slavnostně vytlačen poslední vysokopecní koks z komor  čtvrté  koksárenské baterie. Tím byla ukončena 118 –ti letá historie výroby koksu v Mariánských Horách.

        Koksovnu Ignát založil v r. 1892 p. Ignác Vondráček v sousedství stejnojmenného dolu.

Po znárodnění v r. 1951 byl areál dolu, koksovny a elektrárny přejmenován na Jana Švermu.

Činnost Dolu Jan Šverma byla ukončena po r. 1992 v rámci restruktualizace těžby v OKD.

        Největší výroba koksu v Koksovně Jan Šverma ( KJŠ) bylo dosaženo v r. 1977, kdy bylo vyrobeno cca 1350 000 tun  vysokopecního koksu. V této době byly na KJŠ v provozu tři koksárenské baterie.

        V souvislosti s připravovanou ekologizací KJŠ byla snížena celková výroba koksu na KJŠ  o 1/3 odstavením  páté koksárenské baterie v roce 1995.

        Po ekologizaci koksovny má povodeň v červenci 1997 na svědomí téměř likvidaci celého provozu. Usilovnou práci zaměstnanců OKK a dalších společností se podařilo celé zařízení opravit a znovu zprovoznit po téměř měsíční odstávce.

        Nosným výrobním programem KJŠ byla výroba vysokopecního koksu pro největší tuzemské hutní firmy. Část vyrobeného vysokopecního koksu byla dodávána i do zahraničí, zejména rakouské hutní firmě Voestalpine. Rovněž byl vyráběn široký sortiment drobných sort otopových koksů dle požadavků zákazníků. Je možno odhadnout,  že za celou dobu životnosti provozování koksovny bylo celkově vyrobeno cca 70 mil. tun koksu.

         Celosvětová krize v roce 2009 urychlila rozhodnutí o odstavení  třetí  koksárenské baterie  v  květnu r. 2009 a zároveň bylo s definitivní platností rozhodnuto ukončit výrobu koksu na KJŠ do konce roku 2010. Což se stalo.

        V průběhu 1.čtvrtletí 2011 bude ještě zastaveno poslední  funkční zařízení –  plynovod Koksovna Svoboda – Vítkovice včetně plynojemu MANN a turbokompresorů na KJŠ.

        Výhledově se předpokládá demontáž technologických zařízení a sanace areálu bývalé koksovny.

         Život koksovny po celou dobu její existence,  byl úzce spjat s životem přilehlých  Mariánských Hor a Hulvák. Nebudeme daleko pravdy,  když  napíšeme, že provoz koksovny zajišťoval práci a  obživu celým generacím jejich občanů.

 

          Čest její památce a dík všem lidem, kteří se podíleli na jejím provozování.

 

                                   Hlavní  inženýr        Ing. Aleš Pryček

                                   Vedoucí  provozu    Blahuta Josef

                     a kolektiv technických a organizačních pracovníků KJŠ