MUDr. Jan May, aneb z Českého ráje do Čertové Lhotky
Jiří Jezerský


Proto, že tak se rozhodl obecní výbor (víme, kdo v něm měl hlavní slovo) a zdůvodnil to takto: název byl dán obci na počest bohorodičky Panně Marii, které jsou v obci zasvěcené dvě kapličky a bude pro ni postaven i nový chrám. Také proto, že v obci je důl, staročesky „hory“ a navíc velká část území obce se na návrší nalézá.
V druhé půlce srpna 1902 se odehrála v Mariánských Horách na Moravě, jak bylo vždy zdůrazňováno, slavnost ku příležitosti založení tělocvičné jednoty „Sokol“. Jan Grmela, který měl lví podíl na jeho vzniku, sepsal při té příležitosti „slavnostní spis“ a věnoval jej mimo jiné i vznešené a vážené paní Boženě, choti MUDr. Jana Maye o národní rozvoj v obci zasloužilého, lidumilného lékaře bratské pokladny těžířstva „Marie-Anny“ i obecního, předsedy místní školské rady, člena obecního zastupitelstva na Mariánských Horách, majitele „Skalky“ v Kunčicích Velkých, statkáři atd. – jako kmotře slavnostního praporu tělocvičné jednoty „Sokola“.
3.díl ke stažení ZDE
Pro prohlížení je nutno mít v PC naisnstalovan ADOBE READER