Architektura je řeč

Architektura jako język

Architecture Is a Language

Kabinet architektury – Dům umění, Moravská Ostrava (GVUO)

/ 17. 9. – 28. 11. 2010 | vernisáž 16. 9. 2010 v 17.00 hodin

Muzeum Architektury we Wrocławiu | ul. Bernardyńska 5, Wrocław | 10. 3. – 22. 5. 2011

Daniel Libeskind je jednou z největších osobností současné světové architektury a urbanismu. Proslul zejména přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře a jejím vnímáním v celé její komplexnosti. Rozmanité spektrum jeho projektů zahrnuje významné kulturní i komerční instituce – včetně muzeí a koncertních síní –, ale i konferenční centra, univerzity, obytné komplexy, hotely, nákupní střediska a dokonce i návrhy objektů individuální výstavby. Navrhuje také scény pro operní představení a vede ateliér designu užitkových předmětů.

Daniel Libeskind jest międzynarodowej sławy twórcą projektów architektonicznych i urbanistycznych. Zasłynął wprowadzaniem do architektury nowego krytycznego dyskursu i multidyscyplinarną postawą. Jego dorobek obejmuje najważniejsze obiekty kulturalne – wśród nich muzea i sale koncertowe, a także centra kongresowe, uniwersytety, budynki mieszkalne, hotele i centra handlowe. Projektuje także scenografie operowe i prowadzi pracownię wzornictwa.

Daniel Libeskind is an international figure in architectural practice and urban design. He is well known for introducing a new critical discourse into architecture and for his multidisciplinary approach. His practice extends from building major cultural and commercial institutions – including museums and concert halls- to convention centers, universities, housing, hotels, shopping centers and residential work. He also designs opera sets and maintains an object design studio.