Milá Maryčko,
bydlím v Čertové Lhotce tři dny i s cestou a už mám zážitek hodný k zaznamenání.
Před několika dny byl otevřen nový obecní hostinec. I když se první patro teprve dokončuje a bude sloužit jako radnice, tak mi nedalo a v pátek večer jsme si my kluci z Ignáce, co spolu mluvíme, zašli na jedno. Bylo tak kolem deváté, když zařinčelo sklo a do okna lítal, nad našima hlavami, kámem za kamenem. A to takovou silou, že v protější stěně nálevny jsou vyryty díry. Díky Bohu, nikdo nebyl zasažen, nikdo nebyl zraněn. Podezření ihned padlo na Františka Palíka, známou firmu. Dva kolegové utíkali k němu domů, ale on nebyl doma, až za chvíli celý udýchaný přišel. Ptali se ho kde byl a on uvedl dvě místa, odkud prý se vrací. Moji kamarádi, jako správní detektivové se tam odbrali a dozvěděli se, že ano, Palík tam byl, ale odpoledne v šest. Tak to napráskali strážníkovi. A představ si, Palík byl zatčen a odveden do Moravské Ostravy, kde byl dán do vazby.
Po Lhotce koluje ohledně bezúhonnosti Franty Palíka tato historka:
Bylo topřed půl rokem, v dubnu 1899 a po Čertové Lhotce se toulal pes bez náhubku. Všichni věděli, že patří Václavovi Fešárkovi, tak na něj četník (na Fešárka) podal trestní oznámení. Při vyšetřování Fešárek uvedl, že psa již před časem daroval Františkovi Palíkovi. A tak Fešárek i Palík byli předvoláni k okresnímu soudu. Když byla vyvolána jejich jména, předstoupil do ohrádky Palík a jakási žena s nepokojným dítětem na rukách.
Soudce se ptal: Kde je Fešárek?
Žena: On tu není.
Soudce: Proč?
Žena: On musí robit, já jsem přišla za něho.
Soudce: Fešárková, řekněte nám pravdu, čí jest ten pes?
Fešárková: Můj muž ho dal Palíkovi a Palík mu řekl, že to spolem propijou.
Na další dotazy soudu Palík proti této výpovědi nic nenamítal, ale tvrdil, že psa nedostal, ani nekoupil. Palík i Fešárkovi bydlí v jednom domě a pes přebíhal z jedné domácnosti do druhé, podle toho, kde mu dali nažrat. A protože Fešárková neprokázala darování psa Palíkovi, byl její muž odsouzen k zaplacení 3 zlatých do státní pokladny a v případě nedobytnosti půjde si sednout na 12 hodin do vězení. Rozsudek byl vynesen podle Zákona o dobytčím moru, §35 a 45. Palík tenkrát vyvázl s čistým štítem.
František, malíř pokojů, nemá v Čertově Lhotce chvályhodnou pověst. Byl již trestán více než 14 krát. Poslední, šesti měsíční vazbu si odbyl v Jičínské trestnici. Čertová Lhotka není na takového občana hrdá. Obecní výbor ho před časem z Lhotky vypověděl a odebral mu domovské právo. Na to Frantík řekl, že se výboru pořádně pomstí. A už je to tady a já byl u toho.
Do Starých Hamer vás zdraví
bratr Josef,
tesař na šachtě Ignát v Čertové Lhotce
Dopis byl napsán někdy v říjnu 1899, protože se mluví o obecním hostinci, radniční budově – jako novostavbě.