K výročí 160 let, které uplynulo od narození prvního presidenta ČSR připravil Jiří Jezerský, radní Mariánských Hor a Hulvák, ojedinělý filmový dokument:

President Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk navštívil 25. června 1924 Ostravu a po prohlídce Vítkovických železáren se vracel do centra přes Mariánské Hory.Jsa po celou cestu pozdravován očekávajícími jej zástupy, byl p. president v Mariánských Horách znovu mile překvapen. Mariánské Hory opravdu předčily výzdobou náměstí a důvti¬pem takřka všechny holdy druhé. Na náměstí bylo seskupeno v malebných skupinách několik tisíc obyvatelstva. Z celkového malebného obrazu nejvýrazněji vynikala skupina hasičů, zvláště sestavená z několika strojů a uprostřed s velikou, k nebi tyčící, ze že¬bříků sestavenou pyramidou. Ačkoliv to nebylo v programu, zatarasili hasiči p. presi¬dentovi cestu, aby mu mohli holdovati. Pan president byl velitelem hasičstva pozdraven a mimo to přijal od jedné žačky a dorostu DTJ krásnou kytici. To se již přibližoval závěr slavnostního dne.

Z Mar. Hor odjela auta a celý průvod pana presidenta rychlejším tempem zpět k Ostravě.