Časopis FotoVideo ve spolupráci s časopisem AutoDesign&Styling vyhlašuje novou fotografickou soutěž na téma „Krása automobilových křivek“.

Zachyťte svým objektivem linie, tvary, detaily nebo vlastně vše, co vás na designu současných i dřívějších výtvorů automobilového průmyslu nejvíce zaujalo. Máte na to pět jednotlivých pokusů – nebo se pokusíte o pětidílný seriál?

Uzávěrka soutěže: 4. srpen 2010

Zveřejnění výsledků a vítězných fotografií v zářijovém vydání časopisu FotoVideo a v časopise AutoDesign & Styling.

Ceny – Autoři tří nejlepších fotografií nebo fotoseriálů získají roční předplatné časopisů AutoDesign & Styling a FotoVideo, praktickou fotografickou publikaci a účast na exkluzivním kurzu znalců vína.

Porota – je složena ze zástupců obou časopisů.

Podmínky soutěže – Do soutěže je možné přihlásit maximálně pět snímků od jednoho autora. Fotografie musí být předány nejpozději v den uzávěrky na adresu fv.design@atemi.cz.

Formát: snímky v úvodním kole musí být předány v digitálním formátu JPEG (800 pixelů delší strana). Fotografie musí ve svém názvu obsahovat plné jméno autora, v e mailu je pak nutné uvést i jeho poštovní a e-mailovou adresu. O vítězi rozhoduje porota složená z redaktorů časopisů FotoVideo a AutoDesign. Odměněni budou tři nejlepší fotografové. Soutěžící předloží pouze své vlastní fotografické práce. Organizátor soutěže ani vydavatel časopisu FotoVideo neodpovídají za jakákoli porušení autorských a dalších práv soutěžícími. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo publikovat vítězné práce zdarma bez nároku autora na honorář pro potřeby prezentace a publicity této soutěže a ve všech materiálech s touto soutěží souvisejících. Výsledky soutěže budou zveřejněny v časopisech FotoVideo a AutoDesign a na webových stránkách www.ifotovideo.cz a www.auto-design.cz.

Krása techniky a moderní design provází současného člověka na každém kroku. Věříme, že i v tomto případě si poradíte s novým, u nás dosud příliš nepublikovaným fotografickým žánrem.

Ing. Rudolf Stáhlich, šéfredaktor FotoVideo a iFotovideo.cz

ATEMI, s.r.o., FotoVideo, Velvarská 45, 160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 233 025 516, (+420) 233 025 514

www.ifotovideo.cz, www.fotografroku.cz

Pořadatelé soutěže:

FotoVideo, nejprodávanější a nejčtenější fotografický časopis u nás, a jeho internetový deník www.ifotovideo.cz.