Milá sestro ve Starých Hamrech,
škoda přeškoda, že takový člověk, jakým je náš starosta, pan doktor May, není nasměrovaný ve svém úsilí na naše krásné údolí Ostravické. Jak jsem Ti mnohokrát psal, rodina mariánskohorského starosty vlastní lázně Skalka ve Velkých Kunčicích pod Radhoštěm, proto jeho aktivity k nám nedosahují a my hamráci můžeme jen tiše čeladenkařům závidět. Jeho paní Božena tam dokonce po smrti syna Oldřiška natrvalo bydlí, aby se dostala z deprese, protože v Mariánských Horách ji vše připomínalo jejich talentovaného, milovaného chlapce, který jim vloni umřel během tří dnů na spálu ve věku 10 let .
Pan doktor je předsedou okrašlovacího spolku pro V. Kunčice, Čeladnou a okolí, který byl založený už v roce 1903 a ve kterém je mnoho pánů z Ostravska. Předevčírem mi doktor May ukazoval dopis (samozřejmě kopii) adresovaný arcibiskupovi, vlastníkovi lesů v Beskydech. To je ten svatý muž, co má zámeček v Bílé. Byli jsme se tam s maminkou podívat, vzpomínáš?

Píši Ti proto, abych tě seznámil s tím, co je v tom dopise, abysis jej vychutnala.
„V nejhlubší úctě podepsaný výbor okrášlovacího spolku dovoluje sobě podati nejuctivější prosbu, aby slavná lesní správa knížecích arcibikupských statků dala k účelům turistickým postaviti rozhlednu na temeni Ondřejníka buďto z prostředků vlastních, aneb aby laskavě povolila, by s podporou a přispěním knížecí arcibiskupské lesní správy směl rozhlednu onu postaviti podepsaný spolek.“
Maryčko, tak píšou vzdělaní pánové, když o něco žádají. Tentokrát žádají o svolení k postavení rozhledny na Skalce na Ondřejníku. Podepsaný je náš pan doktor May, uznávaný lidumil a také mariánskohorský lékárník Lambert Půrek, jednatel spolku, o kterém vím, že je k Mayovi „skrytou opozicí“. Povídá se, že mu škodí – kde může. Snad ne tentokrát.
Svou prosbu zdůvodňují takto:
„Poslední dobou vzmáhá se proud turistů do hor beskydských měrou netušenou a jest to jmenovitě osada Velké Kunčice a tam opět lázně Skalka odkud podnikají se pravidelné výpravy do celého horského okolí….za tím účelem utvořil se právě i okrašlovací spolek náš, jehož přední úlohou jest, aby úpravou cest, zalesňováním atd. pobyt cizincům pokud možno zpříjemnil a tím celé okolí hmotně povznesl…… ke všem svým vytknutým úkolům řadí se na první místo umožnění, aby na temeni Ondřejníka postavena byla rozhledna … by pak horské partie dosavadní byly jaksi doplněny a pro turisty získána byla tak nová, svým půvabem a blízkostí, jistě nad míru vítaná atrakce.
Znajíce vznešnené intence a lidumilnost Jeho Excellence našeho milostivého arcipastýře knížete arcibiskupa chováme pevnou důvěru, že neodepře své štědré ruky podniku, jenž v důsledku svém přispívati může tak vydatně ku blahobytu beskydských horalů….“
Moji milí ve Starých Hamrech, takového máme v Mariánských Horách starostu lidumila.
Váš bratr a syn
Josef Magdon
tesař na šachtě v Mariánských Horách
leden 1907
Kontrolní otázka:
Kdo by v roce 1907 arcibiskupem na Moravě?