Zveme všechny příznivce Mariánských Hor a Hulvák na křest knihy

LÉKAŘ LIDUMIL

MUDr. Jan May (1869 – 1931)

zakladatel lázní v Čeladné, první starosta města Mariánské Hory

a oblíbený pražský lékař

ŽIVOT A DÍLO

autoři:

Andrea Adamová

Petr Andrle

Jan Folprecht

Jiří Jezerský

Dne 15.prosince 2009 v 16:00 hod v knihovně na Fifejdách I. – Jiřího Trnky

SPLNĚNÝ SEN DOKTORA JANA MAYE

Tak se jmenuje DVD, které nás přitažlivým způsobem přivede k počátkům a do současnosti Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné, jehož vznik ovlivnil již v roce 1902 mariánskohorský lékař MUDr. Jan May. Od roku 1902 v Čeladné (tehdy ve Velkých Kunčicích) cílevědomě budoval sanatorium, které díky výbornému zdejšímu klimatu pomáhalo se zdravím ostravským havířům a hutníkům. Lidé z těchto čeladenských lázní se k odkazu doktora Maye hlásí zcela jednoznačně. Proto je uvedené DVD „ přišpendleno“ k zadní straně obálky velice nevšední publikace, která nese název LÉKAŘ LIDUMIL. A ta je, jak jistě již tušíte, o životě a díle tohoto obdivuhodného muže, kterým Jan May nesporně byl. Kniha vyjde v prosinci 2009 ve vlastivědném nakladatelství Moravská expedice®.

Koncem 19. století nesly Mariánské Hory název Čertova Lhotka. Do dějin této obce a dnešní městské části Ostravy, Mariánských Hor, se nesmazatelně zapsal turnovský rodák, čerstvý absolvent lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, MUDr. Jan May. Stal se lékařem Bratrské pokladny hornické dolu Ignat (později Důl Jan Šverma), zastupitelem a prvním starostou Mariánských Hor, činitelem místního Sokola, předsedou Spolku pro postavení kostela Panny Marie Královny, předsedou místní Školské rady a zakladatelem lázní v Čeladné. Jeho manželka Božena založila v Mariánských Horách Dobročinný spolek paní a dívek, byla též aktivní sokolkou. MUDr. Jan May z osobních důvodů odešel zpět do Prahy a zde od roku 1909 až do své smrti v roce 1931 léčil své pražské, většinou sociálně slabší pacienty. Ti z vděčnosti a v úctě k jeho práci nechali na jeho dům č. 119 v Mikulandské ulici v Praze umístit desku s nápisem Zde žil a pracoval MUDr. Jan May, lékař lidumil. Věnují vděční pacienti. Tento neobvyklý čin si vynutil takovou úctu, že deska i dům, dodnes v majetku rodiny Mayů, přežily i oba totalitní systémy.

Kniha je uvedena předmluvou s názvem SNÍLKOVÉ, podepsanou všemi čtyřmi spoluautory publikace. Zavádí nás skutečně do doby snílků, kteří přicházeli na Ostravsko koncem 19. století a položili základy pozdějšího nebývalého společenského, ekonomického i kulturního rozvoje Ostravska. A tak před námi figurují jména JUDr. Edmunda Palkovského a jeho choti Antonie, dr. Ing. Jana Folprechta, MUDr. Adolfa Hrstky, Jana Grmely, Boženy Mayové, Zdeňky Brodské, MUDr. Anny Honzákové, Antonína Kocí, MUDr. Raimunda Šrámka, Ing. arch. Jana Šrámka, Prof. MUDr. Emericha Maixnera, Prof. MUDr. Rudolfa Jedličky, Dr. Ing. Rudolfa Bárty a mnoha dalších, kdož v těchto dobách stáli u bouřlivého rozvoje Ostravska, spolkového života, a také vědy lékařské.

V češtině má slovo snílek trochu zlehčující význam. Jakkoli je to řeč krásná a velice barvitá, nemá zvláštní ekvivalent pro snílky nepohybující se v reálu a pro snílky zemité, pravé. I příslušné slovníky nás u slova snílek odkazují na podobné významy ve stylu donkichot, blouznivec a fantasta. Měli-li bychom si vybrat, naši snílkové byli fantasty, nikoli blouznivci a donkichoty. Slovo snílek bývá často také vydáváno za antonymum praxe. I u těchto mužů je opak pravdou. Oni uměli snít opravdově. Beze snů a bez vizí to nejde. S nimi ruku v ruce musí jít charakter, vytrvalost, vzdělání a obrovský smysl pro čest. A u nich šlo ještě o opravdové lidumilství, mecenášství či cílenou filantropii. Tedy o to všechno, co v dnešní době tak trochu postrádáme. Jistým experimentem je to, že autoři a vydavatelé požádali veřejnost i jednotlivce o podporu formou subskripce. Dobrou zprávou je to, že smysl této výzvy mnozí pochopili.

Kniha vychází v edici DO NITRA ASKIBURGIONU, vlastivědného nakladatelství Moravská expedice®, které je kmenovým nakladatelstvím občanského sdružení Vlastenecký poutník. Od roku 1990 vyšlo v tomto nakladatelství více než 60 publikací prezentujících asi 75 000 výtisků, věnovaných historii regionů Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zárukou čtivosti knihy jsou i její spoluautoři. Ing. Jan Folprecht (kapitola Síla ideálu) je autorem publikací o historii Čeladné a rodina jeho dědečka se s rodinou Jana May přátelsky stýkala nejen v Čeladné. Ing. Jiří Jezerský (kapitola z Českého ráje do Čertovy Lhotky) je nejen pravnukem Antonína Kocího, ředitele školy ve Pstruží, který dr. Maye znal, ale sám je autorem článků, publikací a knih o historii Mariánských Hor, kterým nyní slouží jako uvolněný radní. Mgr. Andrea Adamová (kapitola Ideál po stu letech) uvádí ve stati na konci knihy vše, co je na současné činnosti Beskydského rehabilitačního centra pozitivního. To, mírně zestručněné a doplněné, je také obsahem jejího scénáře, dle něhož byl natočen i ke knize připojený DVD film Splněný sen doktora Maye. Součástí publikace je pochopitelně také kapitola Lékař lidumil, z pera editora nakladatelství, Petra Andrle. Zavádí nás do poměrů pražských a lékařských v první polovině minulého století. Tisku a grafické úpravy se ujala renomovaná frýdecko-místecká tiskárna Josefa Kleinwächtera. Záštitu nad vydáním knihy převzal předseda Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka. Můžeme se tedy těšit na svěží, obsahově i graficky zajímavé dílko, které bude snad drobným, leč poctivým příspěvkem do života našich předků a předchůdců. (le)

Petr Andrle

Čeladná 712

739 12 Čeladná

558 431 835

petr.anderle@tiscali.cz

Vlastenecký poutník

Partyzánská 229

747 87 Budišov nad Budišovkou

vpoutnik@tiscali.cz; utagentura@tiscali.cz

vlastenecky.poutnik@seznam.cz

mobil: 724 100 646