Milá Maryčko,
 letošní počasí je více než mizerné. Zdá se mi, že země se následkem obrovského výbuchu sopky Saint Péele vyšinula ze své obvyklé dráhy a následkem toho se pošramotily všechny čtyři roční období. Nic už není stoprocentní. Všechno se děje polovičatě. Zima je hloupá, jaro mrzuté a léto… brrr. Těžko se hledá výraz pro toho hloupého tvora, který se zove „ léto“. Není divu, že člověk se vzteká. Dovedu si představit, jak krutě to vy, ve Starých Hamrech snášíte, když v době, kdy má svítit krásně sluníčko a usušit nakosenou trávu, v době, kdy žně mají být v plném proudu, se musíte oblékat do kožichů a třít si zmrzlé ruce.Bude záhodno přemýšlet o tom, nebudeme-li nuceni se z Evropy odstěhovat na Sibíř a naši krajinu přenechat Eskymákům. Protože právě se nachází poblíž severní točny Baldvingova výprava,bylo by vhodné uvažovat o tom, zda pomoci Markoniho telegrafu neposlat mu depeši, aby prošetřil jaké kroky učinit, pro zdárný přesun nás Středoevropanů. Tady nelze nic dobrého očekávat. Jsme příliž choulostiví, lhostejní a leniví snášet rozmary počasí. Je tomu tak, zde vládu nastoupila zimomřivá stařena. Hurá na severní pól, tam se v květinách válí ladná děva plná rozkoše, která se jmenuje Léto.Promiň Maryčko, že jsem si takto posteskl, ale musel jsem si ulevit, navíc když místní zelinář mi včera řekl, že brambory pohnily, žito nevyrostlo a dobytek není čím krmit. A do toho se dovíš informaci, že letošní úroda v Americe je nad obyčej dobrá. Divný svět, přestávám mu, já synek z hor, rozumět.
Pozdravuj maminku a bratry. Věřme, že bude líp.
Tvůj bratr Josef z Mariánských Hor
17. srpna 1902
………………………………………………………
Šachetní tesař Josef posílal z Mariánských Hor své sestře Maryčce Magdonové do Starých Hamer i pohlednice. Tato je o kalamitě v dopravě díky počasí. Takže nic nového pod sluncem.<
Jiří Jezerský
Milá sestřičko,
vyřiď mamince, že tentokrát na neděli nepřijedu , protože následkem neustálých dešťů se Ostravice rozvodnila a ostravsko-frýdlantská železniční trať je na mnoha místech tak podemleta, že koleje visí ve vzduchu nad rozbouřeným živlem.
Doprava je až do odvolání zastavena. Dopisy a zásilky docházejí do Místku přes Těšín a tak nevím, kdy k vám moje spěšná zpráva přijde.
Veškeré můstky, lávky dřevěné i železné od Ostravice po Ostravu strhla Ostravice sebou. Pole, luka podél toku po obou stranách široko daleko jsou pod vodou. Úroda je úplně zničena.
Obloha je zachmuřena, déšť se jen leje, a tak se ptám, jaká je naděje, že ta hrůza ustane? Na naší šachtě Ignát jedou všechna čerpadla na plný výkon a je je vyhlášeno povodňové nebezpečí, pro případ, že by se protrhly ochranné valy na Odře. Horníkům neschnou fáračky a onuce, smrdí to tady více než jindy.
Kéž by nastal s počasím obrat k lepšímu a zase na nás usmálo sluníčko.
Váš syn a bratr
Josef
z Mariánských Hor
12.7.1903