V této ukázce Vám chceme přiblížit první úryvek z velmi zajímavé publikace autora Josefa Filgase pod názvem „ZAPOMENUTÁ OSTRAVA“ – vydavatelství REPRONIS OSTRAVA

30

Hadry,

kosti, železo!

Uličkami předměstí projíždějí malé vozíky i velké vozy, tažené

koňmi, psy a mnohdy i samotným člověkem. Ale hledejte

člověka, který nemá dvojí zaměstnání.

A tak také některý hadrník

sám zastává koně i kočího.

To se to, panečku, jede! A ty

výdělky! Seno nemusíš

kupovat, stáj nemáš, sečku neřežeš a jaképak

strachy, že ti koník zcepení! Co není – to se nepokazí!

„Hadry, kosti, železo!“ – výkřik starého hadrníka se šourá od

domu k domu. Sem tam někdo vybíhá ze dveří: „Halo, stryku,

dočkajtě chvilku! Mam tu coši v šopě!“ – Hadrník potěžkává

prázdný pytel, jako by jej byl již naplnil. Panička snáší kdejaký

křáp. „Tuž tak, tu to mamy!“ – a oči pozorují pečlivě váhu.

„Chlapovi něni co věřit, aby mě něocikanil!“

A za malou chviličku na její ruce leží několik drobných

mincí. Oči pomaloučku je přepočítávají, pak se roztáhnou údivem.

Ostatek vyřídí ústa: „Tak malo davatě? Co tež to je? Tři

koruny za tela kosti! Nale do stoďablu! – vy švindleřu jeden! To

ten stary žid daval vjec!“

„Ni, paničko, ja vas něocikanim“ – brání se hadrník. „Ja vašeho

něchcu, nale svoje tež nědam! Tela, co vam dal ten žid,

tež vam dam! To vitě, časy se měňu! A papir němatě?“

„To už něskaj se aji stary papir sbira? Nale, co tež něpovidatě?

Na co tež to maju?“ – diví se panímáma a úplně zapomíná,

oč vlastně šlo.

31

„Zasek z teho robja papir… Tuž jak budětě měť jaky papir,

skovejtě pro mě!“ – „No, uvidime! Nale moh stě eště jakusi

šestku přidať“ – žadoní žena hadrníka. „Po druhe paničko, po

druhe…“

Za nějakou minutu nato už se s ním zase sousedka vadí:

„Nale, pjeruně jeden! Un mi da za to všecko padesat haleři!

Něstyditě se? Něbojitě se Boha?“

„Kriza, kriza, paničko! Co tež tam panbuch! Ten se něstara,

esli co kupim, lebo prodam!“ Mnohé řeči hadrník vede po

ten čas, než nacpe koupené věci do pytle, po případě naloží

na vozík. A máma povídá malému synkovi, sotva hadrník vytáhne

paty z domu: „Utikaj za nim, něch ti da pěťak!“ – „Pantato,

dajtě pěťak!“ – dopaluje synek hadrníka.

„Nu, tu maš! A utikej do dom!“ – Někdy dá, jindy zase ne!

To záleží na dobré náladě a plném vozíku. A hadrník šupajdí

dále od domu k domu. Jeho křik poletuje od okna k oknu,

vybíhá po schodech až do třetího poschodí, sběhne někam do

sklepa, kde bývají obyčejně domovníci a všude pobízí k nástupu:

„Hadry, košti, stare železo!“

„Nic? Jak nic, tuž nic!“ – a hadrník zase pokročí o číslo dál.

Někdo utíká za ním: „Stryku! Počkajtě!“

„Co je?“ – „Mam tam doma osku z vagona“ – a hlas se úplně

utišil v pianisimo.

„Na, nešlohnul stě ju?“

„Nale, kaj by tež tam! Co se myslitě?“ – a hlas hned stoupá

výš, aby v zápětí klesl níž. „Na mu dušu, že ni! Idu vam koleva

štreky a vidim, jak se tam osa povaluje. Tuž se pravim, na isto

to něpotřebuju! Vemu a idu do dom.“

„No, enem eli vas kdo něviděl? Něrad bych měl opletačky

s uřadami!“ – namítá hadrník, ale už se stejně vrací. Jak je vidět,

že mu na tom mnoho nezáleží.

„Ani žive duše tam při tym něbylo…“ – a hlasy se ztrácejí

v chodbě domu.

Chudý člověk si přivydělává na všech stranách. Ale z těch

malých výdělků boháčem nikdy nebude! A tak pensisté, vdovy,

nezaměstnaní i děcka sbírají hadry, kosti, staré železo, láhve

32

a papír. Za kilo hadrů dostaneš sedm až osm haléřů, za kosti

deset až dvanáct, za železo dvanáct až patnáct haléřů. Někdy

jdou ceny výš. Papír byl z počátku laciný, pak nastala soutěž

mezi zájemci a tito jeho cenu vyhnali až přes dvacet korun za

metrák. Dříve se platívalo za všechno více, ale na to dnes lidé

vzpomínají jako na pěkný sen. ,,Esli to kdy budě zasek take?“

Někteří jdou na to zchytra. Přehoupnou se přes plot Vítkovických

železáren a tam najdeš hromady starého železa. Ukradou,

prodají hadrníkovi, ten zase obchodníku železem. Od toho železo

koupí železárny a tak se stává, že některý kousek prodělával

takovouto anabasi několikrát, dokud ho nepohltila vysoká pec.

„Mnostpani, mnostpani, dverka su u peca pokažene!“ –

oznamuje zděšeně služebná své paní.

„No tak co s tím? Zahodíte je do popele! Odpoledne donese

zámečník nová dvířka.“

Dvířka s ulomeným závěsem putují do kbelíku na smetí.

Druhý den jedou městem popeláři. A ještě týž den se dvířka

ocitají v hromadě popele na smetisku. Nějaké ruce je nahmataly,

člověk se zaradoval. Ale jen na chvilku. „Dajtě sem to

železo!“ – a špinavá, chlupatá ruka se natáhla kupředu. Na

smetišti patří staré železo, hadry a kosti akciové společnosti

,,Tarzan a syn“. Oba jmenovaní vysypávají kbelíky a tak si získali

toto prvenství.

A dvířka se stěhují do roztrhaného měchu. Za dva dny na

to je nakládá „Tarzan“ do vozíku a jede do města.

Stranou od

města, nedaleko řeky, stojí rozviklaná vrata a nad nimi visí

opelichaný štít: „Sklad starého železa“.

„To je dosť, že stě se raz ukazal! Ja myslel, že stě už umřel!“

Se svými zákazníky si člověk musí vždycky popovídat. Patří

to jaksi k obchodu. Zatím, co si povídají o té dnešní mizerii,

hadrník skládá železo na váhu. „Dvěstěpět kilo. Ja, ja, je to tak!

Je teho čim dale meně!“

,,Nale posluchajtě, jak to važitě? Dy to ma dvěstěosm a ni

pět! I vy cikane jeden!“

„Co si o mě vlastně myslitě? Tuž to počitajtě! To matě sto, stodvacet,

stošedesat, dvěstě, a pět… no viditě, že vas něcikanim!“

33

34

„Nale muh bystě coši přidat.“

„Nale němožu! Co vas napada! Mě tež ludě koštuju penize!

Mam ich tu čtyřech takych galganu! A to vitě, že něskaj žaden

nic zadarmo něrobi!“

„Něrobi a myslim, že eště ani něrobil! Enem hlupy by co

zadarmo zrobil! A tež ni dluho!“

„Tak, tak“ – přitaká člověk a zvedá obě ruce do výše. „Ditě

se pro penize!“ – pobídne hadrníka. Zatím prsty probíhají

vzduchem a dávají někomu v protějším okně znamení. Okno

ožilo, stará bělovlasá paní se naklonila ven a pokynula hlavou.

Rozumí. Hadrník si jde pro peníze. Šéf se obrací k novému

příchozímu.

„Co to matě?“ – ruka objala měch a jemně mu stiskla

hrdlo.

„Hadry od čalouníka“ – odpovídá mladistvý hlásek.

„Tuž něch to něni zasek sama trava! Ja platim enem za

hadry.“

Na dvoře, kam oko dohlédne, všude leží hromady starých

střepů. Znát tak ty příběhy, které ony prožívaly společně

s člověkem. Tu vidíš součástky motorů, nákladních aut, motocyklů

a nejedna z nich má na sobě stopy nějaké tragedie.

Ten motor byl někdy přimontován na Indiánu a hnával se se

svým majitelem stovkou k cíli. Dnes tu leží vydán na pospas

rezavění.

Do dvora vcházejí lidé, přecházejí okolo hromad a přehrabují

je. Každý hledá něco k upotřebení. Podívejme se! Není to

tamhle automechanik Bartoš? To je známá

firma! Jistě zase potřebuje

nějakou součástku, aby dokončil nové motorové vozidlo.

Ten člověk je jako kouzelník.

Udělá ze starých střepů nový

vůz. Tady koupí to, tam zase ono, doma se dá do práce a za

několik dní už ho vidíš, jak se projíždí městem na motocyklu.

„Podívejte se, pane Flaumenhaft, to je z těch caparů, co jsem tu

u vás ze smetí vybíral!“

„Tuž člověk by už ledaco zrobil, enem dycky to prodat…“

Motorku bys ani nepoznal, zda je starší nebo teprve nedávno

koupená. „No, a co ten vaš synek? Zdravy?“ Automechanik

se pousměje na pana šéfa a rozpovídá se: „Musel jsem

35

mu tež zrobiť motorku, jezdi synek tajak ďabel. Šak už tež ma

doma všelijakych tych vyher!“

Vzpomeňte tátovi jenom synka a jistě vydrží vám i celou

hodinu o něm vyprávět. Však je to také jeho největší chlouba

a proč by nebyla? Kluk ještě ani nezačal navštěvovat školu, ale

v motorkách se vyznal jako táta. Darmo lidé v obci neříkají, že

ten klučina se narodil i s motorkou.

Tatík zapálí plyn a šine si to k domovu. Za ním zůstává

jen zápach benzinu. Co všechno člověk ze starého železa neupotřebí!

„Do starého železa“ – povídají lidé ve městě. – ,,To

se ešče člověkovi sejdě“ – říkají druzí. Pilník a jiné nástroje

věc zpracují tak, že bys ji nikdy nepoznal. Dnes něco vyhodíš,

zítra koupíš si novou věc a ani netušíš, že je to zase stará a ke

všemu ještě známá věc…

„Nale, co to tamek matě? Či ten auťak tež patři do stareho

železa?“ – podivil se někdo, vida starou karoserii

nákladního

automobilu.

„Ja tuž, to je tu od tej doby, co vydali ten automobilovy

zakon“ – vysvětluje majitel skladu. „Paru tych autodopravcuv

přijelo hef s tymi vozami a prodali to sakumpikum i s trafikum,

tajak to na plac dovezli! Šak henaj za ten tamek sem dal šestset…

A něbyl to enem jeden auťas. Přes dvacet ich moji chlopi

rozebrali! To vitě, daleko s tym chlop němože jezdiť, bo taka

potvora, ta už coši sežere…“

„Na dy henaj ten je eště ta jak novy, to matě na prodaj?“

„Tuž ten je, ten prodavam za dva tišice.“

„Na, to je lacne!“

„Je to lacne a přeci to enem žaden něchce ani za tych par

haleři…! Možna, že by se to aji kemu vyplatilo…“

„Nale, co tež to je za potvorstvo?“

„To je knihařsky lis, přišel tu jakysi majstr, co zavřel dilnu,

kuptě se to vy do stareho železa, pravěl mi, dy to žaden něchce…“

„Antoňu, oto su fajne dverka ku pecu“ – povídala žena

k muži. Zvedla z hromady dvířka s ulomeným závěsem. Muž je

prohlížel a pochvalně zamručel: „Na mu dušu, že su dobre, ty

36

budu akuratně ku temu pecku, co včile robim. Ja ich vemu.“ –

„Enem ich vem, co može za nich chceť?“

„Co to koštuje?“ – „Hnedaj to odvažimy…“ Dvířka a několik

koleček leží na váze. „Dejtě dvě koruny.“ – „Antoňu, nědavej!

Take ciganstvo! Dvě koruny! Za take penize mam nove

dverka!“

„Co chcetě, dy to matě pomaly zadarmo a stary z teho zrobi

kolik peckuv“ – hájí se napadený. „Něbojtě se, ja vas něociganim.“

„Co chcete za tyhle rošty?“ – táže se mladý pekařský

mistr.

Včera se člověk osamostatnil, a proto zašel do skladu starého

železa, aby tu koupil rošty a jiné potřebné věci pro svoji pekárničku.

Dnes musíš šetřit, nic naplat!

Tady zase nějaký vesničan

vybírá si dlouhé tyče na přístavbu: „Něstoji to tela a na ten přistavek

to budě akurat.“ Ale i řemeslníci ledaco najdou. Nezaměstnaný

zámečník, strojník a jiní přicházejí den co den, aby si našli

materiál pro domácí fušky. Aspoň když si člověk něco vydělá.

„Ja, ja“ – vzpomíná se zde často. „Kdysi tu malokdo o nas

zavadil, nale včile ludě se hrnu ani kobylky, bo něskaj chce

každy enem lacno kupiť. Co by to něstalo moc peniz!“

„Juzek už jedě z nadraža.“ – „No to si to Juzek skoro

obratil.“

– „Ech, co se tamek s tym buděm smoliť, čim spěš to

budě hotove, tym spěš mamy fajront, prr! Potvoro jedna, jak tež

křiknu prr! – to hnedaj stoji, nale vijo, to něstači enem raz. No,

přepřahnu a zasek se poženěm… Včile jim mušim vzať henaj

tu furu, bo tamek potřebujeme velke plechy na obkladaňi…“

a Juzek pořád něco povídá, ani nedbá, jestli ho někdo vůbec

poslouchá.

„Do pěti hodin to budě naložene.“ Mladý šéf se zase rozběhl

k vratům: „Dobre odpoledně. No, vas sem už dluho něviděl!“ –

vítá příchozího. „No, potě dale!“

„Eště se henaj podivam“ – zamručel člověk, který hledá to,

co nemůže najít, a leze na vedlejší hromadu starého

harampádí.

Přehrabuj se jak chceš, šlapej nohama po zboží a nikdo ti nic

neřekne!

Náš zákazník, náš pán!

(1934)__