V roce 1901 zakročila ostravská policie v těchto případech: urážka Veličenstva 3, pro rušení veřejného pokoje a pořádku 3, pro veřejné násilí 17, rušení náboženství 2, násilné smilstvo 2, zločin proti přírodě 2, vražda 2, zabití 4, odložení dítěte 2, pro těžké i lehké poškození těla 334, krádež 558, pro podvod 64, loupež 3, pro přestupek proti veřejným ústavům 194, pro přestupek proti zdravotnictví 74, přestupek proti bezpečnosti života 32, pro přestupek proti mravopočestnosti 447, pro přestupek poškozování cizího majetku 65, tuláctví 771, žebráctví 241, pro podomní nedovolený obchod 20, pro porušeni živnostenského řádu 106, proti rušení nedělního klidu 30, pro nedovolené nošení zbraně 14, pro rušení železničního řádu 56, pro padělání mír a váh 12, pro rušení škol. zákonů 11, noční výtržnost a opilství 679, pro přestupek služebního řádu 179, přestupek proti hasičskému řádu 15, přestupek silniční stráže 522, nedovolené chytání ryb 3, pro chytání ptactva 8, pro způsobené polní škody 27, pro přestupek stavebního řádu 20, týrání zvířat 14, pro přestoupení policejních hodin 11, pro přestoupení tržního řádu 95, pro zanedbanou.čistotu 70, pro přestupek řádu pro fiakry 64, obcházení zákona pro zdaněni psů 34, sebevražda a pokus sebevraždy 15, nalezení mrtvol nebo nemocných 20, narození na silnici 1. Úhrrnem 4948. Zajisté počet to pro Ostravu obrovský. Největší číslici, kdy policie musela zakročiti vykazuje tuláctví 771, noční výtržnost a opilství. 679, proti mravopočestnosti 447, krádež 558.

Z těchto položek vidno, jakého stupně mravnost se na Ostravsku dostupuje – v roce 1901.

Podle listu OSTRAVAN, jehož vydavatel a zodpovědný redaktor byl Fr. Sokol – Tůma pro vás v roce 2009 přepsal

Jiří Jezerský