Za první republiky se dnešní ulice Korunní v Mariánských Horách jmenovala ulicí Jana Čapka. Když se řekne Jan Čapek, tak máme před očima bratra Karla Čapka, známého malíře nebo husitského hejtmana ze Sán, kterému nějakou dobu patřily Hukvaldy i Ostrava, ale toho „pravého Čapka“ zná málokdo. Dovolte mi, abych připomněl příběh jeho života.

Jan Čapek se narodil v Michli (u Prahy) v roce 1876. Už za mlada byl aktivním sokolem a když později pracoval coby důlní dozorce v Orlové, postavil se do čela moravskoslezské sokolské župy jako náčelník. V roce 1914 narukoval do c..k. rakousko-uherské armády a po krátkém pobytu na frontě přeběhl v říjnu 1915 k Italům. Když v lednu 1917 povolila italská vláda soustředit československé zajatce v Santa Maria Capua Vetere u Neapole, začal Čapek horlivě mezi nimi propagovat myšlenky odboje. Jeho neutuchající zápal pro národní věc, mravní kouzlo osobnosti a vrozené organizační schopnosti způsobily, že vznikl Čsl. dobrovolnický sbor, základ pozdější samostatné československé armády v Itálii a Jan Čapek se stal jeho prvním starostou. Odmítl členství v římské odbočce Národní rady a jako prostý vojín 3.roty 1.praporu 33.pluku se dostal na italsko-rakouskou frontu, kde za nepředstavitelných geografických i klimatických podmínek alpského pohoří sváděli čsl. legionáři tvrdé boje. V den svých 32 -ých narozenin byl zasažen kulometnou dávkou a zemřel. In memoriam byl povýšen na poručíka. Jeho ostatky byly v roce 1922 převezeny do Prahy a v Orlové má náhrobní kámen. V Mariánských Horách měl svou ulici.

Na takové a podobné osudy se s odstupem času zapomíná a přitom v každé rodině…..jsme měli svého legionáře.

S úctou

Jiří Jezerský

radní

P.S.

Na celé italské frontě bojovalo během 1.světové války na 20 000 čsl. legionářů v organizovaných 6 plucích. Jejich ztráty činily 725 mužů.