Loc: 49°53’28.44″N, 17°56’40.41″E

http://www.zamek-radun.cz/

Středověká tvrz byla v průběhu 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavována na renesanční zámek.

Časem zchátralý objekt byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 1816-1822 celkově upravován;

projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch. V období 1832-1947 drželi panství Blücherové z Wahlstattu,

kteří postupně přistavěli úřednický dům, oranžérii, ovčín a patrovou hradební zeď.

Návštěvnický okruh vede pokoji knížecího apartmá a zámeckou knihovnou se 16 000 svazky.

V blízkostí Zámku (cca 100m) se nachází Kostel Svatého Mikuláše,který vznikl někdy v polovině 14. století

sv. Mikuláše, který stál „nad Raduni“ v místech, kde se dnes říká „ u Boží muky“

( Boží muka stála u lesíka mezi Výhonem a novým hřbitovem směrem k zámku).

Není přesně známo, kdo byl zakladatelem tohoto kostela a proč byl kostel postaven právě v těchto místech.

Zdá se, že zakladatelem kostela byl Buzek z Raduně kolem roku 1390.

Že kostel stál „ nad Raduni“ vysvětluje se tím, že tam byl tehdy střed staré raduňské osady, která

byla za třicetileté války vypálena. Existuje také historicky doložená verze, že u kostela byl i klášter Otců dominikánů,

kteří vymřeli na mor a klášter i kostel zpustl. Ať je tomu tak nebo onak, jedno je jisté a historicky

dokázané, že kostel sv. Mikuláše „nad Raduni“ existoval.

V kostele se konají pravidelné mše.