Datum: 18. 8. 2008, autor: Alice Lutišanová,

Nejstarší rozvodna svého druhu na Moravě a ve Slezsku bude srovnána se zemí.
Budovu nejstaršího elektrotechnického zařízení svého druhu na Moravě a ve Slezsku čeká demolice. Rozvodna, která již od roku 1996 sloužila pouze jako provozní záloha, tak ustoupí moderním stavbám. Již v příštím roce začne na jejím místě výstavba souboru věžových domů s 350 byty.

Více než stoletá rozvodna MOEL na Křižíkově ulici v Moravské Ostravě již neplní ani funkci provozní zálohy. Na jejím místě vyroste minisídliště Zelený dvůr, které počítá s více než tisícovkou obyvatel. Z dnes již bývalé rozvodny byly veškeré vývody do distribuční soustavy odpojeny, technologické zařízení demontováno a odvezeno.

Historie rozvodny sahá až k roku 1896, kdy město Moravská Ostrava udělilo v květnu tohoto roku firmě Ganz v Budapešti koncesi ke zřízení a provozování elektrárny, a to na dobu 50 let. Již v prosinci uvedeného roku bylo zprovozněno první soustrojí ( dva kotle s parním strojem a generátorem 600 kW ), současně byla uvedena do provozu i rozvodna. O čtyři roky později zakládá firma Ganz Moravsko-ostravskou elektrářskou akciovou společnost /MOEL/ . S tímto dodnes užívaným názvem je spojena elektrifikace města Ostravy, přilehlých ostravských čtvrtí jako je Přívoz, Hrušov, Svinov, ale např. i města Bohumína.

Po roce 1918 se akcionářem MOEL stalo i město Moravská Ostrava. Elektrárna i přidružené provozy a elektrická zařízení, včetně rozvodny, se v té době rozšiřují a modernizují. Elektrárna měla tehdy výkon 6 500kW a vyrobila v posledním předválečném roce 16, 8 mil. kWh. V roce 1959 byla elektrárna MOEL upravena na výtopnu, výroba elektřiny byla redukována až byla v roce 1961 ukončena. Nadále fungovala pod názvem Teplárna Ostrava jako výrobna tepla pro nedaleké sídliště Jindřiška, které vzniklo na území nedaleké bývalé haldy Dolu Jindřich. V březnu 1968 byl provoz v Teplárně Ostrava ukončen.

Rozvodna však i nadále sloužila svému účelu, poslední modernizací prošla na začátku 80. let, kdy se s připravoval přechod centra města z napěťové hladiny 6 kV na 22 kV. Od roku 1996 byla však jen provozní zálohou. Budova rozvodny prošla za století své existence řadou stavebních úprav a technologických inovací. Je prokazatelně nejstarším elektrotechnickým zařízením svého druhu na celém území Moravy a Slezska

*******

Můj názor je takový, že MOELka je pěknější než to, co vymýšlejí dnešní „architekti“. Na nízké budově která je v těsné blízkosi ul. Křižíkovy je dodnes patrný nápis, ze kterého je zřejmé k jakému účelu budova patřila.

Ve světě je celkem běžné, že se průmyslové objekty mění na byty, kanceláře obchody apod. MOELku znám i zevnitř, takže by podle mého názoru, nebyl takový problém budovu staré rozvodny přestavět např. na bydlení.

To co je na Ostravě krásné a to co k ní neodmyslitelně patří, se likviduje. Místo toho nastupuje jakási podivná moderna. Dalším příkladem je hrůza, která být vybudována místo secesních domů stojících na ul. Bohumínské, v místech kde kdysi stávalo kino Oko.

S pozdravem

Old Rum