Název byl vytvořen uměle, v r. 1955 byla vyhlášena soutěž, do které přišlo přes 2350 návrhů, ze kterých komise měla vybrat název nového města.

Podívejte se, jak se naše město mohlo jmenovat, tady je několik ukázek:

Klementov, Gottwaldův Horníkov, Stalin, Zápotockýgrad, Antonínov,

Cingrov, Klimentov ,Hakenov, Fučíkov, Stachanov, Bezručov, Bardov, Petrov, Čurdov, Janáčkov, Mírovice, Mírovsko, Ostravský Mírumilov, Všemír, Prácnov, Čestprácov, Blahomír, Budomír, Úsvit, Záblesk, Šťastnov, Nový Život, Úspěšín, Vzletovice, Chcemežít, Vzorvšem, Budovatelnice, Budosociokolektivov, Brygadov, Socialín, Rudohvězdov, Rudozář, Uhlín, Havířovany, Bezručovany, Rubačov, Faratín, Šachtín, Velká Rubava, Stokomínů, Kahanec,…atd.

Komise jistě neměla lehký úkol, jako nejvhodnější jméno bylo vybráno jméno Šachtín, neboť dle komise nejlépe vystihovalo charakter nového města. Nejvíce občanů se ovšem vyslovilo pro název Bezručov.

Na druhém místě byl doporučen název Havířov, na třetím místě Cingrov. Rozhodnutí ministerstva vnitra však výběr komise zvrátilo, název Šachtín byl odsunut až na druhé místo a prvenství bylo přiznáno jménu Havířov.

Vylosovaným vítězem soutěže o název našeho města se stal Alois Macura z Ropice u Českého Těšína.

Žijeme tedy v Havířově, Šachtíně, Bezručově či Cingrově??

(převzato z webu http://www.frydason.estranky.cz/stranka/msh-havirov)