Když jsem psal o vile pana starosty J. Maye z Mariánských Hor, netušil jsem, že vzpomínka na dům č.100 bude mít své pokračování. Ozval se mi pán J.D. „krmič“ a předal mi dokument nad jiné vzácnější. Skladbu, kterou před 100 lety věnoval svému starostovi ředitel Hudební školy Matice Školské v Mariánských Horách pan Eduard Marhula.

V květnu 1905 zaslal tehdejší tajemník obce Mariánských Hor pan Jan Grmela žádost na místodržitelství do Brna o schválení stanov o Matici Školskou. Po zdlouhavém lobování vzniklo v průmyslové Ostravě umělecké centrum, které si vzalo do vínku založit hudebně odborný ústav nabízející dokonalé vzdělání hudebníkům z povolání a nejen jim. Ředitelem této Hudební školy se stal v roce 1907 vsetínský rodák Eduard Marhula, varhaník chrámu v Mar. Horách.

Eduard Marhula byl významný ostravský hudební pedagog, skladatel a sbormistr. Zemřel nečekaně v květnu 1925 ve své ředitelně, na mariánskohorském hřbitově má svůj pomník a dnešní hudební škola v Mariánských Horách nese jeho jméno.

Mohu mít prosbu? Eduard Marhula zkomponoval v roce 1913 operetu pod názvem Ženská vojna – nemá někdo z Vás, vážení příznivci www.ostravaci.cz její notový a textový záznam?

Děkuji za pozornost

Jiří Jezerský

radní z Mariánských Hor a Hulvák