V březnu roku 1897 přišel na radnici v Čertově Lhotce (nyní Mariánských Horách) 28letý lékař bratrské pokladny šachty Ignát sepsat žádost o povolení ke stavbě domu, ve kterém chce, se svou ženou Boženou, bydlet. Povolení dostal, dům postavil v rekordním čase a získal domovské právo. To byl začátek jeho závratné – téměř 10 ti leté kariéry.

Muž, který toho tolik a za tak krátký čas dokázal se jmenoval Jan May. Byl členem obecního výboru Čertovy Lhotky, školní rady, obecním doktorem, zvěrolékařem, lékárníkem, předsedou spolku pro výstavbu kostela v Mariánských Horách a řady jiných osvětových iniciativ, mimo jiné byl ve výboru, právě založené Sokolské jednoty. Od roku 1906 byl starostou Mariánských Hor. Mezitím koupil v roce 1902 v Čeladné hotel Skalka, který přestavěl na sanatorium. Dnes v něm sídlí Beskydské rehabilitační centrum.

Dům, ve kterém Jan May se svou rodinou od září 1897 bydlel již nestojí a málokdo ví, kde doktor May provozoval svou bohulibou činnost.

Povím Vám to. Bylo to na pozemku č. 150 a dům měl číslo 100. Je to tam, kde na Mariánském náměstí stojí budova České spořitelny. Existují fotografie a pohlednice Mariánských Hor, na kterých je vyobrazena vila MUDr. Maye. Ta byla také součástí fotodokumentace, kterou starostenský úřad Mariánských Hor zaslal ve čtvrtek 22.8.1906 do Vídně Jeho Veličenstvu císaři pánu Františku Josefovi I. s žádostí, abychom byli povýšeni na město.

Největší „slávu“ si užil starosta May, když císař žádosti vyhověl a Mariánské Hory se staly 1.dubna 1907 městem. Nepatřil k těm, kdo nic nedělá, nic nezkazí a proto jako nadčasová se mi jeví jeho slova, která pronesl na slavnostní schůzi zastupitelstva k této příležitosti: … provádí se očista, občas zvlní se sice hladina veřejného života, otravné bubliny proniknou z bahna na povrch, znenáhla však vše se mírní a čistí ….

MUDr. May ve městě, o jehož rozkvět se nebývalou měrou zasloužil, nebydlel dlouho. Jeho rodina se ze zdravotních důvodů přemístila na Čeladnou a poté, co jej postihla tragédie v podobě úmrtí velmi talentovaného syna, se kolem roku 1909 odstěhoval do Prahy. Své funkční starostenské období v Mariánských Horách nenaplnil. Započal éru doktorského průkopníka a lidumila v hlavním městě, která byla ukončena jeho smrtí ve věku 62 let.
Po odchodu doktora Maye z Ostravska se dům č.100 stal majetkem Františka Morala mladšího, obchodníka s realitami. Z dvacátých let dvacátého století je dokumentován Moralův vleklý spor s obecním zastupitelstvem o změnu stavební čáry, která měla přidat kus pozemku k domu na úkor náměstí. Od roku 1923 patřil dům Josefu Trnkalovi, který v něm provozoval hospodskou činnost. Další majitelkou byla Karolina Zdráhalová z Muglinova a ta jej v roce 1927 nejdříve propachtovala Rudolfu Krupovi a později mu budovu prodala. Od té doby se dům se dvěma restauračními místnostmi a jednou spolkovou jmenoval „ Hostinec U Krupů“. Z vily pana starosty se stala hospoda. Její jméno se později přeneslo i na restauraci U záložny, která sousedila s objektem České spořitelny na Mariánském náměstí. Ale to už je jiná historie.

Na radnici v Mariánských Horách existuje spis, ve kterém dne 30.4.1938 žádá Moravskoslezská spořitelna o zbourání domu č.100 s tím, že na jeho místě postaví dům jiný. O fyzickou likvidaci starostovy vily se postarala firma architekta Jana Tomšíka z Pražákovy ulice a následně stavitel Karel Gajovský navrhl vzhled nové rožní budovy v podobě, jak ji známe dnes.

Mariánské Hory si starostu MUDr. Maye připomínají názvem jedné z ulic ve svém centru.

Pro www.ostravaci.cz sepsal Jiří Jezerský, radní Mariánských Hor a Hulvák.