Dům č.p. 1623 se nacházel v ulici Na Zapadlém.Dnes už téměř nikdo neví, kde tuto ulici hledat.Ponořte do příběhu a sami možná zjistíte, že právě vy ji chcete najít…

Architekt František Grossmann začal nákresy domu, v ulici Na Zapadlém v Moravské Ostravě, vytvářet v roce 1918.O čtyři roky později, v listopadu byly předloženy komisionelnímu jednání ke schválení, k němuž došlo v témže roce okresním hejtmanstvím v Moravské Ostravě.František Grossmann dostal povolení, následovala kolaudace pan Grossmann byl prvním majitelem domu.

Továrník Štěpán Koska

V roce 1937 dům odkoupil továrník Štěpán Koska s úmyslem jej přestavět.Již v červnu předložil plány na přestavbu.Bez odpovědi příslušného úřadu zahájil Koska stavební práce, rekonstrukce byla dokončena v červenci, kdy Štěpán Koska žádal o kolaudaci.Úřady mu sice nakonec vyhověly a dodatečně povolení vystavily, ale i z ostatních dokumentů je zřejmé, že Koska nebral administrativu příliš vážně…

Začátkem roku 1938 si chtěl Koska zřídit v budově zámečnické a kovářské dílny, v čemž mu bylo vyhověno.Vše se zdálo být v pořádku až do doby, kdy úřední prohlídka, o rok později, prokázala, že porušil stavební výměr.Sousedé s Koskou příliš dobře nevycházeli a udání na úřadech bylo zřejmě na jejich popud…Dokazují to i dokumenty o oplocení Koskova pozemku, ve kterých se dočítáme o dlouhých tahanicích ze strany paní Žofie Richterové.

Hned z počátku čtyřicátých let byl Koska opět někým udán na okresním úřadu.Tentokrát zřejmě právem, protože kontroly zjistily vadné technické zařízení v dílně a navíc vyšlo najevo, že Koska podniká bez živnostenského listu!Nebyla to ale taková pohroma, jak by se dalo očekávat.Koska vše napravil a podnikal až do roku 1952.

O dva roky později Štěpán Koska umírá a dům přechází do vlastnictví jeho dětí.Novými majiteli domu se stávají A. Musilová ( rozená Kosková ), E. Kosková a Boleslav Koska.

V prostorách domu byly dílny pro BytPrům a poté se z domu stalo Zámečnictví a strojírenství dělnického družstva.Dne 14.8. 1958 bylo na zasedání Městského národního výboru v Ostravě bylo odsouhlaseno, že A. Musilová a E. Kosková darují dům Československému státu.

K demolici obytného cihlového domu došlo v roce 1967.Rozpočtová cena demolice byla 142 213, 85 Kč a k fyzickému předání pozemků došlo 30.11. 1971.

Teď by jste si řekli, že jasnější konec už existovat nemůže.Ale přeci jen až tak zřetelný není.Byla jsem velmi překvapena, když jsem pročítala poslední arch papíru ze sedmdesátých let ze složky s dokumenty domu.Poukazoval na skutečnost, že dům stojí a je obyvatelný.Jedná se o nesrovnalost a nepozornost úředníků nebo snad falšování dokumentů o demolici domu, aby si ho rodina Koskových zachovala?Jediné, co zbývá, je přesvědčit se na vlastní oči.Pokud Vás příběh zaujal, pomozte nám k dopsání jeho konce tím, že místo najdete a napíšete nám, zda-li dům stojí či ne.

Adina Bálková