Dispečer a děvčátko z kolonie: Rodinné hrátky bodrého kapelníka

Česká televize čas od času sáhne hlouběji do archivu a „opráší“ nějakou tu pamětnickou lahůdku. A i když mnohým z vás seriál o dispečerovi nic neříká a stejně tak neznáte Josefa Kobra, kdysi jednoho z nejpopulárnějších ostravských herců, vězte, že na začátku sedmdesátých let patřily rodinné, pracovní i muzikantské lapálie zemitého chlapíka z hornické Ostravy k nejsledovanějším pořadům.

Je jasné, že tohle téma, jako mnohá jiná, bylo spjato s dobou, a hornická profese patřila k těm preferovaným. Odhlédnuto od poplatnosti době však obyčejné lidské osudy zůstávají.

… A ZASE TEN DIETL

O seriálovém králi Jaroslavu Dietlovi hovoříme na našich stránkách téměř každý týden. Většina seriálů Československé televize a těch, které zůstaly divákům v paměti, je z jeho pera.

I populární seriál ostravského studia zpočátku sedmdesátých let je jeho dítětem. Jaroslav Dietl začal s ostravskou televizí spolupracovat v době, kdy se z Prahy vysílala velmi sledovaná soutěž Hádej, hádej, hadači, jejímž byl spoluautorem. Psal se konec padesátých let a mezi Ostravou a Prahou ještě neexistovala spojovací retranslační trasa. A tak vznikl nápad, aby v téže době, kdy Praha vysílala Hadače na svém okruhu, připravila Ostrava vlastní soutěžní verzi. A moderátorem ostravského vydání byl tehdy Josef Kobr. Ten si vedl velmi zdatně a odborníci brzy dospěli k názoru, že ostravská verze je zábavnější a pro diváky přitažlivější než verze pražská. Možná právě popularita získaná v soutěži mu po letech pomohla k titulní roli v seriálu Dispečer.

OD OPERETY K SERIÁLU

V šedesátých letech sklízely obrovský divácký úspěch Dietlovy nezapomenutelné seriály Tři chlapi v chalupě, Eliška a její rod a Píseň pro Rudolfa III. Právě posledním ze jmenovaných seriálů se však Jaroslav Dietl u nastupujícího normalizačního politického vedení dobře nezapsal a ocitl se na seznamu těch, s nimž televize přestala spolupracovat. Jenže pan Dietl byl, řečeno slovy dnešní moderní doby, klasický workholik, a hledal místo uplatnění jinde. U ostravské operetky.

V Ostravě se v té době natáčely oblíbené operety a v nabídnutých scénářích se objevilo i dílko skladatele Rudolfa Kubína Děvčátko z kolonie. „Když mělo dojít k realizaci,“ vzpomíná režisér Zdeněk Havlíček, „pečlivě jsem si scénář přečetl a zjistil jsem, že v předložené podobě je nerealizovatelný. Tohle by mohl upravit snad jenom Jaroslav Dietl,“ napadlo ho tenkrát.

Opereta byla v té době považována za úpadkový žánr, ale Dietlem upravený scénář měl všechny předpoklady, aby mohl být považován za vhodnou zábavu pro lid hornický – osudy kapelníka, trocha lásky, peprného humoru, řemeslného fortelu i chlapského přátelství…

JMÉNA Z TELEFONNÍHO SEZNAMU

V osobitých figurkách členů havířské dechovky zazářila řada herců – pražských i ostravských -, kteří se jinak na obrazovce objevovali jenom zřídka. A tak pořad Dispečer a děvčátko z kolonie poprvé představil televizní veřejnosti Karla Vochoče, Aloise Müllera, Bohuslava Čápa a mnohé další.

Nezvyklá jména hudebníků dechovky jako Švidrnoch, Juřica a další si Jaroslav Dietl vypsal z ostravského telefonního seznamu. Ani tuto maličkost nepodcenil. Z prvotního záměru natočit původní operetu vznikl tedy seriál, na který vzpomínají televizní diváci dodnes. Ale ani přes vyhlášenou autorovu pracovitost nenapsal Jaroslav Dietl všech devět dílů najednou, a tak zatímco se pilně natáčelo, seděl v hotelu a rychle psal další pokračování.

… A TROCHA ZAJÍMAVOSTÍ

* Jaroslav Dietl psal role výhradně hercům na tělo. Dopředu přesně věděl, co je kdo schopen zahrát. Při natáčení Dispečera jezdil za televizním štábem na týdenní natáčení do Ostravy, seděl v režii, sledoval děj a hercům i celému štábu adresoval velmi zasvěcené připomínky.

* Jaroslav Dietl ušil hlavní roli kapelníka přesně na míru pro ostravskou operetní hvězdu Josefa Kobra, ale chvíli se tenkrát pro tuto roli uvažovalo i o Jaroslavu Marvanovi. I přesto, že hlavní roli nehrál význačný pražský herec, byl ohlas seriálu opravdu veliký.

* Zdeněk Havlíček točil po seriálu Dispečer s Jaroslavem Dietlem i soutěžní seriál Studio U tří koníčků. Režisér navrhl, aby štáb pozval k moderování tehdy nepříliš známou hlasatelku ostravského rozhlasu – Magdalenu Přikrylovou. Kdo tehdy mohl vědět, že se slavný scenárista se začínající hlasatelkou tolik sblíží, že se stane jeho manželkou!

PŘÍBĚH Z HORNICKÉ OSTRAVY

Leopold Juřica je přísným kapelníkem hornické dechovky. Za pozdní příchod na zkoušku bez milosti udílí pokuty. Pevnou rukou vládne i doma. Když jednou při pozdním návratu domů přistihne u dveří svou dceru Hedviku s jejím chlapcem Dušanem, ihned mladíka vtáhne do bytu na večeři.

Dušan se mu líbí, ale jen do chvíle, než zaslechne mladíkovy posměšné poznámky, týkající se jeho dechovky. Uražený Dušan se rozhodne, že tedy Juřicu nebude o ruku jeho dcery žádat, ale vezme si ji bez jeho požehnání. Juřicovi se i s novomanžely stěhují do většího bytu.

Autoritativní Juřica, který je zvyklý, že všechno šlape podle něj, má se stejně tvrdohlavým zetěm neustále spory. Ty neskončí ani tím, že se Juřica rozhodne mladým koupit auto. On chce jet v sobotu na ryby, Dušan zase slíbil kamarádovi, že mu odveze na chatu pokrývače. A tak bojují dvě autority – tchán a zeť na pozadí hornické Ostravy a hornické kapely o své místo na slunci a jsou aktéry mnoha historek, které i po letech vyloudí divákovi na rtech úsměv.

DISPEČER A DĚVČÁTKO Z KOLONIE

* ROK VÝROBY: 1971

* POČET DÍLŮ: 9

* NÁZVY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ: Dispečer a děvčátko z kolonie, Dispečer a vládce rodiny, Dispečer a automobil, Dispečer a švagři, Dispečer a maškarní ples, Dispečer a slabikář, Dispečer a rozvod, Dispečer a trumpeta, Dispečer a konec kapely

* SCÉNÁŘ: Jaroslav Dietl

* REŽIE: Zdeněk Havlíček

* HRAJÍ: J. Kobr, M. Preislerová, V. Chmelová, J. Kaňkovský, K. Vochoč, B. Čáp, A. Müller a další