Začátkem roku 1995 vydal odbor výstavby Úřadu městského obvodu Ostrava MH + H rozhodnutí k odstranění stavby mateřské školky na Mariánském náměstí. Školka nebyla z důvodu nenaplněné kapacity dětí funkční a její dočasný pronájem Dětské múzické škole byl rovněž ukončen pro špatný technický stav. Nerentabilnost oprav byla hlavní příčinou, proč se radnice rozhodla nezvratně rozloučit s téměř 100 -letou budovou. Zachoval se z ní pouze zažloutlý dopis a původní fotografie podoby mateřské školky. Všimněte si prosím, městského znaku Mariánských Hor v průčelí domu.
Pro Vaše osvěžení paměti, co se dělo v Mariánských Horách v době povýšení na město, zaznamenal radní Jiří Jezerský:
D O P I S B R A T R A Maryčky Magdonové:
Milá sestřičko,
to by se Ti líbilo! Asi se ptáš co? No přece opatrovat děti. Když si vzpomenu, jak ses přepečlivě starala o nás – o své bratry, tak se dmu pýchou, jakou mám vzornou sestru. Vždyť maminka byla na všechno sama, tatínek pracoval na šachtě v Čertové Lhotce a domů, do Starých Hamer, docházel zřídka.
Ale k věci. Byl jsem požádán, abych udělal nábytek do mateřské školky. Já, šachetní dřevař, který si poradí s tím největším smrkem z Beskyd, jsem se pustil výroby do malých židliček, laviček, stolečků, houpacích koníků. Na náměstí v Mariánských Horách, hned vedle vily pana doktora Maye a na jeho pozemku stojí budova, která slouží jako mateřská školka. Pěstounkou je v ní slečna Marie Mrkvová, dcera bývalého starosty Františka Mrkvy. Tu školku stavěl František Moral mladší a všichni zedničtí mistři z Mariánských Hor. Je to již třetí školka v obci. My ve Starých Hamrech žádné takové zařízení pro chudé děti nemáme a proto Ti, moje sestro píšu, abys věděla, jak to funguje tady ve městě.
Školka má dvě oddělení. O nejmenší děti, to jsou ty tříleté, pečuje vychovatelka, která má k ruce služku. Rozmluvou dítky k mluvení přivádí, zpěvem obveseluje, hračky předkládá. Bylo velmi příjemné vidět tu drobotinu při obědě. Pojídaly s chutí výživnou polívku s masem. Ty menší byly krmeny, jako na běžícím páse někde u Forda v Americe, což bylo i trochu legrační. Pak následoval spánek v malých postýlkách a po něm znovu hra, naslouchání povídkám, prohlížení obrázků. Byl jsem informován, že když je venku hezky, tráví dítka čas na zahradě. Budu jim muset postavit dřevěnou besídku, aby jim ani drobný déšť nevadil.
To větší oddělení má za cíl přiměřeným probouzením a cvičením smyslů i těla doplňovati domácí výchovu. Dětičky jsou naváděny k mluvení, vybízeny k hovorům o obrazech a předmětech. Slečna Mrkvová jim vypráví povídky a pohádky ku šlechtění citu i k jejich zábavě a poučení. Cvičí s nimi přiměřená říkadla, básničky a také trénuje jejich hlas nácvikem snadných písní k udržení jejich svěžesti a veselosti. Když je jen z povzdálí sleduje, pak dítky se zaměstnávají stavěním krychlí, kladením hůlek, polokroužků, barevných čtverců, či kreslí volně na tabulkách, aby se u nich pěstovala napodobivost a tvořivost. V létě také tráví chovanci , je-li počasí příznivé, na zahradě hrajíce si v písku s lopatkami, kolečky, nádobíčkem. Také s domečky a zvířátky, k čemuž druží se hry s obručí, kruhem, míčem. Odpoledne všechny děti svačí sladovou kávu se žemlí.
Slečna mrkvová mi sdělila, že jejím úkolem je položit základ k mravní povaze, aby buzena byla láska k pracovitosti a družné pospolitosti. Ušlechtilé povolání.
A tak si vzpomínám, Maryčko, když nás pět, u Tebe se nerozlišovalo, zda jsi kluk nebo holka, vyrazilo pěšinkou z Gruně na louku pod hamerskýn kostelem u Ostravice, kde jsme se čvachtali ve vodě a hráli si na četníky a zloděje, nikdo o mravní povaze nemluvil. Inu jiná doba, jiný mrav. Myslím si, že jsme vyrostli ve slušné a pracovité lidi a to i proto, že naše maminka a tatínek nám byli vzorem ušlechtilosti.
Takže, moje sestřičko, až se provdáš, prý je to na spadnutí, zajímej se o pěstounství, Ty na to máš!
Dej mamince za mne pusu. Pozdravuj Staré Hamry a měj se moc hezky.
Tvůj bratr Josef
zaměstnanec dolu Ignát
V Mariánských Horách 10.září 19O5