Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v těchto dnech vydala monografii odborného asistenta katedry společenských věd PhDr. Martina Jemelky, Ph.D., s názvem Na kolonii. Život v hornické kolonii dolu Šalomoun v Moravské Ostravě do začátku socialistické urbanizace (ISBN 978-80-248-1408-7).

Kniha mladého ostravského historika je dosud ojedinělým pokusem o detailní zachycení stavebního, populačního, společenského, spolkového, politického a každodenního života v největší ostravské hornické kolonii a v největším dělnickém sídlišti v českých zemích přibližně v letech 1873-1950.

Autor v ní použil archivní materiál z Archivu města Ostravy, Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku, Státního ústředního archivu v Praze a Zemského archivu v Opavě; dále pracoval s dobovým denním tiskem, beletrií a zvláštní pozornost věnuje autor pamětnickým vyprávěním obyvatel Šalomounské kolonie.

V českém dějepisectví ojedinělými jsou zvláště kapitoly o spolkovém, politickém, a hlavně každodenním životě v hornické kolonii v první polovině minulého století (patriarchální tvář kolonií, kolonie ženskýma a dětskýma očima, stáří v kolonii, strava a oblékání, zvyky a tradice, rodinný život, kriminalita, prostituce, alkoholismus, významné postavy kolonie a další témata).

Monografii recenzovali známí ostravští badatelé: archivář a historik PhDr. Oldřich Klepek (dlouholetý ředitel Podnikového archivu OKD a.s.), historik a VŠ pedagog prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) a etnoložka a muzejní pracovnice PhDr. Jitka Noušová (dlouholetá ředitelka Ostravského muzea).

Monografii, kterou nelze volně zakoupit v distribuci, si můžete osobně zakoupit nebo objednat (telefonicky, faxem, emailem) na dobírku nebo na fakturu na níže uvedeném telefonním čísle nebo adresách.

Prodejní cena brožované monografie ve formátu B5 s 230 stranami (212 stran textu, 6 stran textových a 12 stran obrazových příloh) je 179kč včetně 5% DPH.

Veškeré další informace o monografii Vám poskytne autor publikace a adresant tohoto nabídkového emailu.

Děkuji za Váš zájem o výše uvedenou monografii a za její zpřístupnění badatelům a široké veřejnosti.

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Objednávky:


Ediční středisko – prodejna skript VŠB-TUO

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava – Poruba

tel.: 597 325 322

fax: 597 325 320

e-mail: vlasta.buronova@vsb.cz

Informace:

PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Katedra společenských věd VŠB-TUO

Dr. Malého 17/2076

701 00 Ostrava – Moravská Ostrava

tel.: 597 321 732

e-mail: martin.jemelka@vsb.cz