Milé čtenářky, vážení čtenáři,

přelom 19. a 20.století zaznamenal, díky těžbě uhlí a výroby železa, nebývalý nárust obyvatelstva Ostravy. Naše město se stalo průmyslovým gigantem c.k. mocnářství. Svou zásluhu na tom mají přistěhovalci z Haliče. Mnozí z nich, kteří se zde natrvalo usadili, jsou i Vašimi předky, na které můžeme být právem hrdi. Od té doby nás dělí nejmíň čtyři generace a tak existuje téměř poslední možnost zaznamenat Vaše rodinné vzpomínky na „vlaky, které od Krakowa přivážely stále nové a nové dělníky do dolů a hutí“.

Budeme Vám velmi vděční, když se s námi podělíte o Vaše „kořeny“, o Vaše ságy, o příběhy pracovitých mužů a žen z Haliče, kteří patřili k Vašim předkům. Když to nezaznamenáme my, upadnou v zapomnění a velmi těžko se dopátráme historické pravdy – jak to tenkrát bylo.

Dovolte mi, abych nastínil „osnovu“ toho, co nás zajímá:


– z které části Haliče přišel Váš předek do Ostravy kdy a jak (jméno města, vesnice…)?

– z jaké rodiny Váš haličský předek pocházel (zaměstnání, vzdělání, počet sourozenců, majetkové poměry …?

– čím se v Ostravě zabýval, proč tu zůstal, jakého postavení docílil a kde bydlel ?

– oženil se (provdala se) – za koho a kdy, kolikátá jste Vy generace ?

– existuje nějaký váš vztah k rodišti Vašich předků?

– máte doma nějaké dokumenty, které Vám připomínají Vaše předky z Haliče ?

– existují ve Vaší rodině nějaké zvyky, tradice (etnografické zvláštnosti), o kterých jste

přesvědčení, že pocházejí z Haliče?

– mluvilo se u Vás polsky nebo jidiš?

– co všechno víte o Haliči – z vyprávění Vašich předků?

……a řada jiných specifických otázek, na které znáte odpovědi jen a jen Vy, pamětníci.

Byli bychom moc rádi, kdyby Vaše spontánní vzpomínání (vše se odehrávalo někdy v letech 1865 – 1910) nebylo anonymní a v případě, že vznikne publikace (Ostrava ve vzpomínkách Haličanů), dáte nám svolení zveřejnit Vaše jméno.

Moc se těšíme na příběhy o Vaší haličské rodině.

Své dotazníky můžete posílat zde!

nebo na adresy: admin@ostravci.cz a jiri.jezersky@seznam.cz

Ing.Jiří Jezerský, Ostrava Mariánské Hory

V Ostravě dne 21.3.2007