Nedaleko řeky Ostravice, v Ostravě – Vítkovicích, tam, kde se kříží Rudná s Frýdeckou, se nachází starý železniční most „beze jména“, na který mě upozornil jeden novinový článek. Rozhodla jsem se ten most najít a zjistit o něm něco víc. Dojít k němu nebylo až tak obtížné, ale zjistit nějaké informace, to už bylo těžší. Nachází se nedaleko Dolu Jeremenko, a je na něj vidět z Rudné. Nejprve jsem navštívila Archiv města Ostravy, v Přívoze. Ale tam o něm neměli žádné informace a odkázali mě na Archiv akciové společnosti Vítkovice, na ulici Pohraniční. Tam se mi jedna milá zaměstnankyně archivu snažila vymluvit tento most, jako předmět mého zájmu. Doslova řekla: „Proč jste si vybrala takovou malou bezvýznamnou lávku?“ Dala mi kontakt na pana Boleslava Navrátila a slíbila, že se pokusí zjistit něco víc. Jelikož je pan Navrátil autor oblíbených rubrik Toulky Ostravou a Historie (Moravsko-slezský deník), vydává v edici Zmizelá Morava a Slezsko obrazovou dokumentaci zaniklých staveb města Ostravy, dalo se předpokládat, že by mohl leccos vědět. Napsala jsem tedy panu Navrátilovi e-mail. Za pár dnů mi přišla odpověď:
„Vážená dívenko,

v archivu akciové společnosti Vítkovice nemohou o tomto mostu nic mít, protože na něm byla železniční vlečka dolu Louis, který byl později přejmenován na Jeremenko. Patřil tedy šachtě, nikoliv huti, takže něco o něm můžete najít buď v archivu ředitelství OKD Ostrava, anebo v nějaké publikaci o Dole Jeremenko. Udivuje mně, proč jste si vybrala takový bezvýznamný most, když těch zvláštních – a krásných – mostů je Ostrava plná. Já o tomto mostě nevím vůbec nic a nemyslím, že bych se někdy pídil po tom, co on je zač, je opravdu bezvýznamný. Ale tím Vám nechci brát elán, zřejmě jste si ten most zamilovala, protože je tak sám a opuštěný. Přeji hodně úspěchu v pátrání.“

Boleslav Navrátil

Tento most možná sám o sobě nebyl pro Ostravu tak důležitý, ale jako součást celku je důkazem toho, jak důležité byly Vítkovice pro Ostravu v minulosti.

Je nepopiratelné, že železárny rozhodujícím způsobem ovlivňovaly veškeré dění ve Vítkovicích a určovaly jejich osudy. Bez jejich zájmu o rozvoj obce a především nesmírných finančních investic by Vítkovice nejen nikdy nedosáhly tak výjimečného postavení mezi průmyslovými středisky střední Evropy, ale nepovznesly by se ani mezi města a zůstaly by dodnes zcela nevýznamnou vesnicí.

Nemáte i vy ve svém okolí takový „starý bezvýznamný rezavý most“, který si nezaslouží vaši pozornost? Někdy stačí se jen pořádně podívat kolem sebe a můžete objevit něco starého obyčejného, ale přesto nového a neobyčejného.

Eva Karkoszková

Dodatek archivu:

Vzhledem k poloze Vítkovic přicházejí v úvahu dva mosty přes řeku Ostravici do blízkých Kunčic. Se stavbou staršího z nich se začalo počítat od roku 1903 v souvislosti s budováním okresní silnice. Již tehdy byl vydán zákon umožňující při přechodu přes most vybírat po dobu 40 let mýtné. Most vybudovali za 10 měsíců na přelomu let 1904 / 1905. Pilíře postavila firma Pella & Neffe Vídeň, filiálka Moravská Ostrava, železná konstrukce byla dílem mostního závodu Vítkovického horního a hutního těžířstva.
Sestával ze tří mostních polí o délce 20m, 50m a 20m. V roce 1906 bylo na žádost Okresního silničního výboru v Moravské Ostravě uděleno povolení užívat slavnostního pojmenování Most císaře Františka Josefa I.

Nedaleko řeky
S výběrem mostních poplatků se začalo od 15. ledna 1908, nejvyšší byly za průjezd vozu s koňmi či automobilu – 20 hal., nejnižší za kolo s jezdcem – 6 hal. Mýtné bylo vybíráno do roku 1920.

V době 2. světové války byl most poškozen. Jeho oprava, zadaná mostárně Vítkovických železáren, proběhla v roce 1947 a vyžádala si částku necelé 2 mil. korun.

Most stál na okresní silnici Vítkovice – Kunčice (dnes ulice Sirotčí a tzv. stará Místecká) vedoucí kolem městských jatek a Dolu Louis.

Zbořen byl v první polovině 50. let 20. století v souvislosti se stavbou ulice Rudné. Přechod této magistrály přes Ostravici zajišťuje mostní objekt o třech polích (36m, 64m a 36m)

Další a poslední z Vítkovických mostů je železniční přemosťuje Ostravici na Polanské spojce. Jde o dvoukolejný most o třech polích, rozpětí 14,5m, 100m a 14,5m, hlavní pole přes řeku tvoří ocelová konstrukce vozovky zpevněná horním obloukem. V rámci železničních mostů České republiky se konstrukčním rozpětím a velikostí jedná o most unikátní. (Archiv města Ostravy, Ostrava 21 sborník – Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska : Tilia 2003)