Jsme obyvatelé Ostravy, Ostraváci duší i tělem, kteří již školní léta mají dávno za sebou. Nicméně z těch školních let jsme si jednou vzpomněli na název zajímavého jevu: „ZÁŘENÍ ABSOLUTNĚ ČERNÉHO TĚLESA“ Naše Ostrava byla donedávna také pojímána jako černá, pro mnohé absolutně černá. Nyní září mnoha barvami a to nás nenechává v klidu.

Kupříkladu před útlumem těžby v roce 1991 bylo v Ostravě na 33 funkčních těžních věží. Toto číslo je včetně tzv. větrních jam. Nyní není na území města Ostravy činný důl ani jeden a samotné těžní věže, které přežily útlum, se staly kulturními památkami. V důsledku toho město ze svého černého snu postupně procitlo a ačkoli hornické tradice přetrvávají, vzduch je opět dýchatelný bez následků, zeleného porostu máme na jednoho obyvatele více než v jiných metropolích a průmysl se také pomalu mění z těžkého na střední. Na to je důvod být hrdý.

Jsme lidé, kteří svůj vřelý vztah k městu bytostně chtějí dát najevo a vybrali jsme si právě formu fotografickou. Vždyť jeden povedený obrázek je lepší, než stohy popsaného papíru. Tohle všechno dohromady a ještě něco mezi nebem a zemí navíc, nás dnes a denně naplňuje povznášejícím pocitem z uvědomění, že k Ostravě také můžeme náležet.

Našimi fotografiemi a články chceme ukázat Ostravu barevnou a zářící a to zejména z pohledu skanzenů průmyslu jako jsou zakonzervované šachty nebo dávno vychladlé vysoké pece. Pokud se nám daří, že i kus rezavého plechu získá díky našemu pohledu zajímavou atmosféru a podněcuje i ostatní, aby spolu s námi hledali další krásná ostravská zákoutí, pak jsme nesmírně šťastni. Snažíme se rovněž, aby každá fotografie z našeho webu byla pozvánkou pro návštěvu Ostravy i lidem, kteří zde nežijí. Říkáme jim tím: „Jste tady vítáni, přijeďte si bez obav prohlédnout unikáty našeho výjimečného města v továrně.“ Nyní také dostalo další význam sdělení Williama Faulknera, který napsal: „Čas je mrtev, dokud je odměřován drobnými ozubenými kolečky. Teprve, když se hodiny zastaví, probouzí se k životu.“

Ano, některé hodiny se zastavily a dnes je žere rez. Zároveň však ožily svým dalším životem, což je sdělení, jež Vám chceme přinášet v každém našem pixelu.

S úctou vaši

Ostravaci.cz