Dnešní Koksovna Jan Šverma se začala stavět v Mariánských Horách roku 1890 pod původním jménem Koksovna Ignát v době hloubení jámy budoucího dolu Ignát. Zpočátku byla zamýšlena jako integrální součást tohoto dolu patřícího tehdy Těžařství Vladimíra Vondráčka a spol. Ve své době šlo o největší koksovnu v celém revíru. Například v roce 1896 měla 74 zaměstnanců, kteří vyprodukovali přibližně 48 500 tun koksu.


« z 2 »