Národní kulturní památka – Důl MICHAL v Ostravě – Michálkovicích.Důl Michal byl postaven roku 1842. Těžba zde byla zahájena v roce 1843. Po ukončení provozu roku 1994 zřídilo v jeho prostorách Ministerstvo kultury ČR Průmyslové muzeum v Ostravě. Poslední rekonstrukce z let 1913-15 (těžní věž, šachetní budova, strojovna, dílny, kotelna, třídírna, kompaktní objekt koupelen, lampovny, kanceláří) přinesla doklad těžkého strojírenství z roku 1912. Materiál byl čerpán od firmy Siemens-Schuckert . Modernizací, která proběhla roku 1927, se stal objekt nejmodernější a nejprogresivnější. Dnešní podobu dostal podle návrhu architekta Františka Fialy. Důl Michal je unikátní jak zachovalým dobovým vybavením a strojním zařízením, z prvých počátků elektrifikace, těžící uhlí od roku 1913.


« z 4 »