Milý Ostraváci, 

máme pro vás zajímavou a inspirativní událost. Navázali jsme spolupráci s neziskovou 
organizací Patrioti MSK a zveme vás na jejich networkingové 4. Setkání.
Jedná se o spolek mladých, podnikavých lidí, kteří se rozhodli, i přes negativní image našeho 
Moravskoslezského kraje, zde zůstat a podnikat. Aktivity Patriotů ukazují, že úspěšnými se 
můžeme stát i v našem kraji, a že zde stojí za to žít. Pravidelně proto 2x ročně pořádají Setkání 
zajímavých osobností kraje a vytváří tak úrodnou půdu pro nové projekty a spolupráce.
Na Setkání vystoupili např.: Jan Světlík, Aleš Buksa, Ivo Vondrák, David Sventek, Leopold 
Sulovský, Boris Renner. Sestřih ze Setkání Patriotů MSK naleznete zde.
Letos na jaře se akce koná 16.4.2015 od 16:30 v typicky hornickém Dole Michal v Ostravě 
Michálkovicích.
Na Setkání vystoupí tito řečníci:
● Petr Uličný –  mladý muž, který pomohl kamarádovi a nastartoval tak svou kariéru
● Zlata Holušová – žena, která založila největší festival v ČR – Colours of Ostrava
● Petr Lukasík – generální ředitel, který dává práci více než 2000 lidem v Tieto Czech
● Libor Witassek – hrdý Opavák, který poskytuje poradenství firmám v celosvětovém 
měřítku.
Součástí programu jsou především i řízené networkingové přestávky spolu s dostupným 
networkingovým listem kontaktů účastníků. Na závěr je pak společný neoficiální raut.
Videopozvánky s jednotlivými řečníky spolu s rezervací místa naleznete na: 
www.patriotimsk.cz 
V příloze rovněž zasíláme plakát na akci. 
Přijďte poznat aktivní, úspěšné lidi z našeho kraje a inspirujte se zkušenostmi řečníků!