LETÁK O HALIČI
Ostrava uhli

Vznik Ostravska jako průmyslového centra je spjat s těžbou uhlí a výrobou železa. Těžní věže a vysoké pece vtiskly Ostravě její tvář a neopakovatelnou atmosféru. Zvýšenou potřebu pracovních sil na konci 19.století dodávala především Halič. Toto území bylo součástí rakousko-uherské monarchie a bylo prezentováno, jako jeho nejméně hospodářsky vyvinutá a v té době přelidněná oblast.

Z Haliče do Ostravy přicházely od roku 1860 do 1910 dvě kategorie migrantů:

a) nekvalifikovaní lidé z vesnic a venkovských měst, poté co jejich zemědělské usedlosti přestaly být soběstačné

b) kvalifikovaní horníci z haličských solných dolů ( a příslušníci jejich rodin),

kteří se dále dělili na migranty sezonní a trvalé. Nás zajímají ti, kteří se v Ostravě usídlili a jejich potomci (většinou úspěšní) zde žijí dodnes.
HalicVí se, že některé ostravské doly dokonce prováděly organizovaný nábor odborníků ze solných šachet v okolí Weliczky. Co musel splňovat potenciální emigrant? Dobrou fyzickou kondici, která mu zaručovala, že zdolá těžkou a vysilující dřinu, alespoň poněkud slušný oděv a obutí, peníze na jízdenku do Ostravy (někdy ji hradil budoucí zaměstnavatel) a finanční hotovost na prvních několik dnů pobytu v Ostravě. Bydlení měli většinou zajištěno v závodních koloniích, nebo dělnických kasárnách….

Ať chceme či nechceme, dějiny Ostravy přelomu 19/20.století jsou úzce spjaty s magicko- romantickou haličskou krajinou, která neoddiskutovatelně rozmnožila počet pracovitých obyvatel našeho města, ale také počet havířských harend v držení haličských židů a masných krámů, které zásobovali právě dobytkáři z Haliče.

Halič, Halič, Halič, dnes málokdo ví, že je to historický název pro oblast v jihovýchodním Polsku a západní Ukrajině, kterou ohraničuje severní podhůří Tater od horní Visly na západě až po horní tok řeky Prut na východě. I když v dnešním zeměpisném atlase tento státní útvar nenajdete, přesto značný počet Ostraváků má své kořeny právě tam – v Haliči.

Součástí tohoto letáku je „dotazník“, jehož osnova by mohla být nápomocná k vytvoření osobitých vzpomínek na prarodiště – na Halič, ale také Ostravu druhé poloviny předminulého století.

Přáli bychom si, aby pamětník vytvořil životopis svého „haličana“ od jeho příchodu na Ostravsko do dnešních dnů a doplnil ho o příhody, které se vyprávějí o praprapradědečkovi nebo prapraprababičce – z Haliče.

Máme představu, že každý z řady Haličanů, který se zapojí do tohoto hledání kořenů, obdrží zdarma výtisk publikace o svých praprapředcích.

Sběr písemně zaznamenaných příběhů z tam-těch časů, bude mít svou uzávěrku o Vánocích 2007.

Na plodnou spolupráci se těší
*Podrobnější informace k dotazníku naleznete zde!

ostravaci@ostravaci.cz